Lisanne Peelen – van de Pol

Lisanne Peelen – Van de Pol – Raadslid - Beeld: D66 SV

Tijdens mijn studie Culturele Antropologie ben ik door ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt en in de participatiemolen terechtgekomen. In Nederland is voor mensen met een chronische ziekte het doelgroepenregister ingericht. De achterliggende gedachte hiervan is participatie te belonen. Het komt echter regelmatig voor dat ik participeer en juist wordt benadeeld. Dat systeem moet veranderen.

  • 35 jaar
  • Deventer
  • Maarssenbroek

Beleid wordt voor het overgrote deel gemaakt door mensen zonder beperking die, met de beste bedoelingen van de wereld, keuzes maken over de doelgroep. Met mijn academische achtergrond en mijn ervaring met het systeem denk ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij en mijn medemens. De gemeenteraad is hiervoor, sinds de participatiewetgeving via de WMO hier is belegd, het uitgelezen gremium. 
Daarnaast wil ik mij inzetten voor een leefbare gemeente voor mijn oude dag en de volgende generatie. Om deze aarde leefbaar te houden moeten we nu stappen maken om de klimaatdoelen te behalen, uitstellen van actie is niet langer een optie. In het huidige debat wordt de verantwoordelijkheid voor het behalen van de klimaatdoelstellingen veelal bij de consument gelegd door aanpassingen te doen in de eigen levensstijl. Met dit uitgangspunt ben ik het hartgrondig oneens. De overheid, ook de lokale, heeft een verplichting om het verschil te gaan maken. Dit betekent voor mij verantwoordelijkheid nemen en het soms moeten kiezen tussen kwaden. Zolang betere alternatieven nog niet beschikbaar zijn, heeft de mensheid de luxe niet om minder populaire alternatieven op voorhand af te wijzen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen zonneweides, niet wenselijk, wel nodig.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Park Maarssenbroek – dit heerlijke park ligt op loopafstand van ons, de perfecte plek voor een wandeling en ontspanning, zeker nu thuiswerken de norm was de afgelopen jaren gaf dit park mij de gelegenheid toch heerlijk buiten te zijn. 

Welke kansen zie je voor de gemeente?

Omgaan met haar inwoners vanuit vertrouwen en het beste in iedereen stimuleren.
Vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid en het durven kiezen voor verduurzamingsmaatregelen om deze gemeente mooi te houden ook in de toekomst.

Wat betekent D66 voor jou?

Het vieren van verschillen en radicale gelijkwaardigheid in alle kleuren en smaken, want gelijkwaardigheid is niet hetzelfde als gelijk of hetzelfde zijn. Wij zijn er voor iedereen niet ondanks diversiteit maar juist vanwege diversiteit. 

Wat is je favoriete boek en waarom?

The Lord of the Rings – ik ben dyslectisch en als jong kind heeft het lang geduurd voordat ik goed kon lezen. Na het lezen van “In de ban van de Ring” ben ik in de ban geraakt van fantasieboeken en is mijn leescarrière echt van de grond gekomen. Ik vind het heerlijk om mij in een nieuwe wereld te kunnen verliezen en even de zorgen van het hedendaagse uit te kunnen zetten via een boek.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je daar graag heen?

Ik weet het oprecht niet, dit zal voor corona zijn geweest! Ik houd wel van naar het theater gaan voor een goede cabaret show, muziekfestivals bezoeken of films in de bioscoop kijken.