Richard Verkerk

Richard Verkerk - Beeld: D66 SV

De laatste jaren zie ik in mijn omgeving kleine en grote zaken die ik graag anders zou zien. Het varieert van de manier van afvalinzameling tot de mogelijkheden tot recreatie in de kernen en wijken. Het gevoel werd langzaamaan sterker dat ik aan het reilen en zeilen van de gemeente graag zelf een steentje bijdraag.

  • 34 jaar
  • Zeven (Dld)
  • Maarssen
  • Hij/hem

Toen de kans zich voordeed om op de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezingen te komen heb ik die kans met beide handen aangegrepen.

Ik ben breed geïnteresseerd en houd me dan ook graag bezig met vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, duurzaamheid, openbaar vervoer, fietsen, verkeersveiligheid, diversiteit, gelijke kansen, bewonersinitiatieven en digitale ontwikkeling.

Mocht er voor jou als bewoner of ondernemer in Stichtse Vecht een situatie zijn, waarvan je wilt dat wij er van af weten, gebruik dan de e-mail button uit het gele menu om mij hiervan op de hoogte te brengen. Net als de overige kandidaten sta ik klaar om te helpen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Dat verschilt met de seizoenen. Ik loop graag de bloeiende bomen achterna (kersen, lindes etc.). Gelukkig is er een divers aanbod aan bomen in de omgeving van mijn huis.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Een grote stap in duurzaamheid, door bij verplaatsingen uit te gaan van de fiets en het OV. Dit kan alleen als dit aantrekkelijke opties zijn.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Bouwen, bouwen, bouwen. Dit om bij te dragen aan de oplossing voor het landelijk woningtekort, maar ook om het niveau van voorzieningen in elke kern in stand te houden inclusief de beschikbaarheid van openbaar vervoer.
  • Uitbreiden en aantrekkelijker maken van fietsen in en tussen de kernen van Stichtse Vecht en richting omliggende gemeenten.
  • Een veilig Stichtse Vecht in de brede zin van het woord; Veilig wonen, Veilig in het verkeer, en je veilig voelen zonder discriminatie of bedreigingen. Hierbij ook een continue vinger aan de pols.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij de partij die vooraf weet dat er meerdere belangen kunnen spelen en deze aanhoort om vervolgens een afgewogen beslissing te kunnen nemen. Dit past enorm bij mij.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Niet een enkel boek, maar een serie; De aardkinderen van Jean M. Auel. Het is een reeks boeken over de tijd dat zowel de voorlopers van de moderne mens als de Neanderthalers leefden. Het is historische fictie, waarin het levensverhaal verteld wordt van een vrouw in die tijd. Het verhaal zelf is natuurlijk fictief, maar de beschrijving van het landschap, de gewoontes van de volken en het gebruik van de natuur zijn gebaseerd op jarenlang onderzoek van de auteur. Het is voor mij de bron van mijn interesse in planten.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Theater na de Dam op 4 Mei 2021. Nou ja, bezoeken was het niet helemaal. Door de toen geldende maatregelen was het niet mogelijk naar een voorstelling te gaan, maar een klein groepje jonge acteurs kon wel naar de voordeur komen om daar een kleine voorstelling te geven. Dit theatergezelschap was gelieerd aan de Theaterschool Utrecht en ging alleen bij voordeuren langs in Utrecht. Hiervoor had ik de voordeur van een goede vriendin ‘geleend’.

Theater na de Dam is een jaarlijks terugkerend programma waarbij na de herdenking op de dam, onder andere theatervoorstellingen door jongeren worden verzorgd door heel Nederland. Het heeft altijd het thema Vrijheid en grijpt uiteraard vaak terug op de gruwelijke tijd van de Tweede Wereldoorlog. De jongeren doen voorafgaand onderzoek naar de gebeurtenissen uit die tijd en brengen deze op 4 en 5 mei over aan hun publiek.

Voor mij is dit een jaarlijks terugkerend evenement. Enerzijds omdat ik graag echt wil stilstaan bij de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog en deels omdat het gewoon echt goed is. Tot nu toe is er nog geen voorstelling geweest waarbij er geen rilling over mijn rug ging. Echt een aanrader!