Dit is ons verkiezings-programma

Beeld: D66 Son en Breugel

Voor verbinding, duurzaamheid
en een aantrekkelijker centrum

Wij zijn trots op onze gemeente met een
rijk verenigingsleven waar het goed wonen
en werken is en de mensen elkaar kennen
en helpen. Dat willen we graag zo houden,
stimuleren en versterken.
Son en Breugel moet een zelfstandige
gemeente blijven met een gezonde
financiële huishouding en een goede
personele bezetting.
In de periode 2022 tot en met 2026
wil onze partij onze gemeente nog
aantrekkelijker en groener maken en meer
inspraak voor u als inwoner garanderen.
Graag stellen wij ons aan u voor en
willen wij u informeren over onze tien
voornemens.