Meer inspraak voor bewoners

•De gemeente gaat bij
nieuwbouwplannen of herinrichting
van een wijk van begin af aan
rechtstreeks communiceren met
de omwonenden (en laat dit niet
over aan projectontwikkelaars,
woningcorporaties of zorginstellingen)

• De raadpleging van de omwonenden
en toekomstige bewoners start al in de
oriënterende planfase en niet pas nadat
de gemeente besluiten heeft genomen

• Er komt een meldpunt voor
handhaving, beheer en onderhoud van
de openbare ruimte.

• De inwoners kunnen hun klacht
melden en ontvangen een terugmelding
over de geplande acties van de
gemeente en de tijdsplanning (via een
goed werkende app)

• Enkele wijken hebben te veel groen
moeten inleveren en dat dient samen
met de wijkbewoners met nieuw groen
gecompenseerd te worden

• Elke burger kan een thema aandragen
voor een politieke avond bij de
gemeente