Zelfstandige gemeente met een solide financiële basis

• Onze gemeente moet zelfstandig blijven

• Onze gemeente dient financieel
gezond te blijven

• De gemeente als werkgever
aantrekkelijk maken om de personele
bezetting op orde te hebben

• Geen wijziging van de gemeentelijke
belastingen

• Lokaal houden wat lokaal kan

• Voortzetten van de samenwerking met
buurgemeenten bij diensten waarbij
een grotere schaal voordeliger is
(zoals groene energie, duurzaamheid,
afvalverwerking, zorg en veiligheid)