Versterking van het sociale vangnet

• Er komt een sociaal bemiddelaar die
inwoners de wegwijs kan maken in het
oerwoud van regels en instellingen.
Deze functionaris is onafhankelijk
en kan beschikken over een nieuw
op te richten sociaal fonds om in
noodsituaties direct te kunnen helpen

• De gemeente zal budgetbeheer
aanbieden ter voorkoming van
huisuitzettingen en oplopende schulden

• De gemeente zal extreem belaste
mantelzorgers helpen met passende
maatregelen

• De gemeente maakt voor iedereen
duidelijk waar mensen in nood terecht
kunnen