Actieve bijdrage voor
een beter milieu en leefklimaat

•In 2030 dient de uitstoot van CO2 met
60% verminderd te zijn ten opzichte van
1990 en in 2050 moet Son en Breugel
klimaatneutraal zijn.

• Plaatsen van zonnepanelen op de daken
van bedrijven en particulieren en langs
de A50 (niet in de weilanden)

• Versterken van het electriciteitsnetwerk
in wijken waar dit nodig is zo dat
iedereen zonnepanelen kan plaatsen

• De gemeente ondersteunt ondernemers
bij het klimaatneutraal maken van
Ekkersrijt

• De gemeente koopt grond van boeren
(op vrijwillige basis) ten behoeve
van meer woningbouw, groen en
vermindering van de veestapel

• Het Dommeldal behouden en open
stellen voor het publiek (het gebied rond
de Wolfswinkel) en aansluiting zoeken
bij “Van Gogh Nationaal Park”

• Doorgaan met het zoeken van
oplossingen voor minder geluidsoverlast
van de A50 in ’t Zand

• Einde maken aan de lozing van
afvalwater in natuurgebied de Sonse
Heide en zorgen voor toevoer schoon
water in het gebied