Snel meer en kleinere woningen

• Nieuwbouw van kleine en tijdelijke
woningen in Sonniuswijk voor starters
en één persoons huishoudens realiseren
(Tiny Houses en Prefab-woningen zijn
goedkoper en kunnen sneller gebouwd
worden omdat ze verplaatsbaar zijn
en er dus minder regels gelden m.b.t.
vergunningen)

• Nieuwe sociale huurwoningen bouwen
in de Ruysdaelstraat (incl. zorgunits)

• Nieuwe uitbreidinglocaties ten
behoeve van bouw nieuwe woningen
beschikbaar stellen en realiseren van
nieuwe woningen binnen bestaande
bouwgebieden
(verbouw/ renovatie/nieuwbouw)

• Ombouwen van leegstaande gebouwen
tot woningen (b.v. zorgunits en
mantelzorgers)

• Faciliteren van kamerverhuur door
regels vergunningen te vereenvoudigen