Nieuwe school en nieuw wijkgebouw

• Het huidige wijkcentrum Braecklant
vervangen door nieuwbouw (inclusief
jongeren SOOS)

• Nieuwbouw Krommen Hoek/ Regenboog op locatie van Krommen Hoek mits zo veel mogelijk groen wordt
behouden en het verkeersveilig is