Partner zijn voor ondernemers

• De gemeente helpt de winkeliers om
het winkelaanbod in stand te houden

• De gemeente biedt ruimte en geeft
vertrouwen aan ondernemers die
willen innoveren

• Met behulp van het Coronafonds
worden noodlijdende ondernemers
gesteund

• De gemeente versterkt de relaties met
de ondernemers (o.a. conform het
masterplan Ekkersrijt)