Versterking aanbod kunst,
cultuur en sport

• In overleg met de verenigingen onderzoeken hoe zij versterkt kunnen worden

• Voldoende middelen creëren (fonds)
voor experimentele activiteiten en
broedplaatsen voor jong talent

• Profileren van het Sonse erfgoed
bij het publiek

• De atelierroute nieuw leven inblazen