Een levendige kern in Breugel

• Nieuwbouw De Bongerd realiseren
(sportzaal met tribunes en café)

• Het centrum van Breugel
aantrekkelijker maken met een
gerenoveerde Boerderij, een nieuwe
Bongerd en het aanleggen van een park
met terras dat deze gebouwen met
elkaar verbindt

• Nader onderzoek hoe Son en
Breugel zich beter kan profileren als
geboorteplaats van de schilder Pieter
Brueghel en hoe zijn nalatenschap in
het culturele aanbod van het onderwijs
levend gehouden kan worden.

• Oprichting van een nieuw Pieter
Brueghel Centrum in het pand
De Bouw (gemeentelijk monument) aan
de Genovevastraat, indien mogelijk in
samenwerking met het Vincentre
in Nuenen.