Het centrum aantrekkelijker maken

• centrum zodanig inrichten dat
de auto te gast is en het plezier en de
veiligheid van de voetgangers en fietsers
bepalend zijn

• Dommelhuis in de voormalige kerk
voltooien tot een volwaardig sociaal
cultureel centrum

• Het Raadhuisplein en Kerkplein
opnieuw inrichten en aankleden zodat
het gezellig winkelen en uitgaan wordt
in Son en Breugel (met beplanting,
speeltoestellen, waterelementen,
zithoekjes en openbare jeu-de-boules
banen)

• Op het Raadhuisplein uitbreiding
terrassen realiseren i.p.v. de huidige
parkeerplaatsen (markt blijft op het
plein)

• Het plein achter de kerktoren en het
park Vroonhoven herinrichten als
aantrekkelijke openbare ruimte voor
het publiek (met respect voor de
begraafplaats)

• Een groene verbinding voor voetgangers
aanleggen vanuit Vroonhoven naar
Breugel langs de Dommel en door
de pastorietuin in Breugel met een
verbinding naar het hertenkamp

• Het toerisme stimuleren middels een
VVV-loket