Dit is ons verkiezings-programma

Beeld: Jeroen Mooijman

Wonen in Rijswijk is fantastisch! Het is een stad met veel groen en een diverse bebouwing. De stad is goed ontsloten, ook met de fiets zijn alle voorzieningen goed bereikbaar. Rijswijk zit in een economisch actief gebied, met een ruim en divers aanbod van banen.

Tegelijkertijd verandert Rijswijk ook. We zijn ons allemaal bewust van de toenemende vraag naar woningen, de noodzakelijkheid van klimaatadaptatie en de veranderende samenleving in Nederland. Dit laatste gaat onder andere over digitalisering, verbondenheid en kansengelijkheid.
 
Dit creëert ook voor de stad Rijswijk grote uitdagingen. Deze grote uitdagingen wil D66 beantwoorden met grote ambitie en concrete actie. In dit programma formuleren we de nodige stappen in de juiste richting. Zo komen we vooruit.
 
Twee zaken staan daarbij voor ons centraal. De eerste is het borgen en verbeteren van het woonplezier en de leefbaarheid in Rijswijk. Ook in Rijswijk laten we iedereen vrij, maar niemand vallen. De tweede is de identiteit van Rijswijk als gemeente en stad, voor de inwoners en de omgeving.
 
Daarom gaat D66 blijvend inzetten op vier hoofdthema’s, die de eerste vier hoofdstukken van dit verkiezingsprogramma omvatten. In het vijfde en laatste hoofdstuk formuleren we onze plannen voor het bestuur en de digitalisering van de gemeente.
 
In dit verkiezingsprogramma, dat tot stand is gekomen dankzij de inzet en kennis van velen,  zetten we onze dromen en ambities voor Rijswijk neer!