Leren, werken en ondernemen


Goed onderwijs is de basis voor de rest van je leven. In Rijswijk moet een goed en toegankelijk aanbod van scholen en kinderopvang zijn. Waar alle kinderen zich kunnen ontplooien, waar leraren gewaardeerd worden.
 
We willen dat werken en leren hand in hand gaan. Dat je inzet wordt gezien en loont. Van fulltime werken tot sociale inzet. Met meer kansen voor beroepsonderwijs, voor schoolverlaters en andere werkzoekenden. Want werken – in alle vormen –  is meedoen.
 
Nu is het tijd om ondernemers weer te laten te ondernemen. Met een economie ván bewoners vóór bewoners, die bijdraagt aan een bruisende stad. Rijswijk is een belangrijk economisch centrum in onze regio. Dat willen we versterken met een krachtiger economisch profiel voor de stad.

Onderwijs met gelijke kansen

 • Gratis kinderopvang voor kinderen van 0-3 jaar.
 • Extra ondersteuning voor kinderen met leer-, ontwikkel- en taalachterstand.
 • Het vaste aanmeldmoment voor basisscholen (inschrijving pas vanaf het derde jaar) wordt door de gemeente gehandhaafd, zodat alle kinderen een gelijke kans hebben om toegelaten te worden tot de school die het beste bij hen past.
 • Leerlingenvervoer voor kinderen met een beperking blijft beschikbaar met financiering door gemeente, hierop wordt niet bezuinigd.
 • Financiële ondersteuning voor leermiddelen (zoals laptops) voor ouders die het niet kunnen betalen.

Goede scholen in Rijswijk

 • Een rijke schooldag voor kinderen, zodat ze hun talenten kunnen ontplooien. Met programma’s over thema’s als gezondheid, milieu, seksuele vorming, pesten, schulden.
 • Goed en met plezier lezen is belangrijk. Daarom in elke school een schoolbibliotheek.
 • Voldoende goede leraren vinden en houden in Rijswijk. Daarom moeten arbeidsvoorwaarden hier aantrekkelijk zijn, zonder onderlinge concurrentie in de regio.
 • Extra ondersteuners in de klas om de leraar te ontlasten.
 • Goed binnenklimaat en frisse lucht in de scholen, ook vanwege corona.
 • Actieve betrokkenheid van ouders met scholen waar ook ouders kunnen ‘leren’ (taal, participatie).
 • Meer nieuwe scholen erbij. Vanwege de inwonergroei tot 2040 moeten er drie extra basisscholen en één brede VO-school (vmbo/havo/vwo) bij komen in Rijswijk.

Werken en leren

 • Onderlinge band tussen gemeente, onderwijsinstellingen en Rijswijkse ondernemers versterken. Dat geldt in het bijzonder voor het beroepsonderwijs (mbo) en leerbedrijven.
 • Inzetten op meer leer-werktrajecten voor Rijswijkse jongeren.
 • Gemeente organiseert jaarlijks met ondernemers een ‘meet-up’ tussen Rijswijkse bedrijven en schoolverlaters en andere werkzoekenden.
 • Meer stageplekken in Rijswijk. Gemeente geeft het goede voorbeeld.
 • Werken met mogelijkheid om bij te verdienen in de bijstand.
 • Vrijwilligerswerk is toegestaan als invulling voor de uitkering.
 • Statushouders worden actief ondersteund in het vinden van werk en verbonden aan Rijswijkse vakscholen.

Economische dynamiek

 • Sterk inzetten op karakter en profiel van Rijswijk als aantrekkelijke stad. Met trots uitdragen wat de kansen zijn en zo Rijswijk op de kaart zetten. Het aantrekken van nieuwe bedrijven in combinatie met promotie van cultuur, toerisme en winkelen in Rijswijk. Structureel geld en capaciteit vrijmaken voor citymarketing (stadspromotie) en evenementen.
 • Een ‘onderwijs, duurzaam & digitaal’-voucher voor ondernemers om ze vooruit te helpen.
 • Economisch profiel versterken door ruimte te bieden voor scale-ups: in Rijswijk kunnen kennisinstellingen en start-ups hun bedrijf uitbreiden, waar ze verder kunnen doorgroeien.
 • Stad Rijswijk wordt proeftuin voor praktische innovaties van bedrijven, waar inwoners profijt van hebben.
 • Bedrijventerreinen worden groener, veiliger, schoner, toegankelijker. Leegstand op bedrijventerreinen wordt actief tegengegaan; daar investeren in digitale (verkeers)infrastructuur en schone energie.
 • Herstructurering van Bogaard stadscentrum, Plaspoelpolder, Kesslerpark en Havenkwartier wordt met volle kracht doorgezet.
 • Werklocaties aantrekkelijk maken met een heldere signatuur. Denk aan ‘Kesslerpark: innovatieve campus voor groene energie’ en Vrijenban: ‘centrum voor duurzame stadslogistiek’.

Bedrijven voor Rijswijkers

 • Stimuleren van levendige horeca en een divers en aantrekkelijk winkelaanbod in Rijswijk, met ruimte voor sociaal ondernemers.
 • Buurtwinkelcentra moeten zoveel mogelijk behouden blijven, zij vervullen een belangrijke economische en sociale functie in de wijk. De gemeente gaat actief met de ondernemers kijken naar de kansen en uitdagingen voor deze centra en mogelijke herontwikkeling.
 • Start-up-ruimtes voor eigen Rijswijkse mkb-ondernemers opzetten. Meer verbinding brengen tussen bedrijventerreinen en lokale ondernemers.
 • De gemeente besteedt waar mogelijk lokaal aan.
 • Het ondernemersloket blijft bestaan. Digitale dienstverlening gemeente aan ondernemers verbeteren (aanvragen vergunningen, gebruik bestaande informatie etc.).
 • De gemeenten zorgt voor informatie op haar website en bij het ondernemersloket over de mogelijkheden in Rijswijk. Daarbij wordt actief meegedacht met de ondernemer. Waar procedures voor ondernemers lang duren, kijkt de gemeente naar mogelijkheden.