Extra geld voor Bos- en Parkloper

Nieuwe wijken bouw je met aandacht voor omgeving en natuur

Ecologische structuur Pasgeld

Rijswijk werd in 2022 verkozen als groenste gemeente van Nederland maar er wordt ook veel gebouwd. Deels in stedelijk gebied door verdichting, en ook in het voormalig kassengebied Pasgeld. Door deze investering in de ecologische structuur van Pasgeld kan Rijswijk haar groene karakter verder ontwikkelen met een goede leefomgeving voor dieren en mensen.

“Rijswijk heeft het financieel moeilijk maar kiest met deze investering voor de langere termijn leefbaarheid van de stad”; volgens D66 en GroenLinks.D66 en GroenLinks hebben er eerder ook op aangedrongen om de ontwikkeling van soorten zoals de egel, merel en watervleermuis in het gebied Pasgeld in de gaten te houden.

Er wordt immers flink gebouwd in het gebied de komende jaren. Het plan van het gemeentebestuur daarover komt begin 2024.
Tijdens het begrotingsdebat in de Rijswijkse gemeenteraad is besloten om € 1,45m te investeren in de ontwikkeling van de Bos- en Parkloper (ecologische structuur Pasgeld). D66 Rijswijk, GroenLinks en Wij.Rijswijk hadden hier samen met PvdA en PG&R eerder in de gemeenteraad op aangedrongen.

Extra investeren: voor de egel, merel en de vleermuis

Raadslid Constantijn Dolmans (D66) is blij met de extra investering. “D66 heeft zich de afgelopen jaren voortdurend hard gemaakt om de ecologische structuren in Pasgeld te behouden en verder te ontwikkelen. Deze extra investering is noodzakelijk voor bijvoorbeeld de egel, merel en watervleermuis om in het gebied te kunnen leven”

GroenLinks raadslid Lara Oude Alink is het hier mee eens. “GroenLinks ziet de bos- en parkloper als één van de belangrijkste bouwstenen voor een leefbaar Pasgeld. Het is een onderdeel van de al lang gewenste verbinding tussen groene zones in onze stad, die dieren meer leefruimte geeft. Zij horen ook thuis in dit gebied. Daarnaast zal deze versterking van de “groene longen” van Rijswijk in de toekomst van belang zijn.”

Waakzaam blijven en samenwerken

Zowel Dolmans als Oude Alink geven aan dit kritisch te blijven volgen.

Mooi dat samenwerking loont en groen – ook bij financiële moeilijke keuzes – hoog op de agenda blijft.