Groen in Rijswijk: bij jou in de buurt

Groen dichtbij

Ken je de 3, 30 300 regel al?
De 3-30-300 regel is bedoeld om steden te vergroenen door het aanleggen van parken en plekken in de gebouwde omgeving. D66 Rijswijk zet zich in om te zorgen dat zoveel mogelijk Rijswijkers 3 grote bomen kunnen zien, 30% van het blad en er op 300 meter afstand van je huis er een groenvoorziening of park is. Het begint met meten en weten.

Bomenkaart

Heb je al op de bomenkaart van Rijswijk gekeken?

Daarop staan nu alle bomen, maar kijk jij ook uit op een boom?
Mogelijk niet, want we halen de 3-30-300 regel nog niet. Met het nieuwe groenbeheer, meedoen met de nieuwe boomplantdag en meer ruimte voor initiatieven van inwoners de gemeente een mooie stap.

Bomenkaart:
https://werkwijzer.maps.arcgis.com/apps/dashboards/6ef37ee975b545bb929415517b4d22ba

Als het aan D66 Rijswijk ligt is er nog meer nodig: voor een gezonde stad, voor inwoners en dieren, waaronder een monitor voor het dierenleven en de gevolgen voor de natuur.

D66 Rijswijk blijft alert of naast het beheer van groen en water de afspraken over de landgoederenzone, de park- en bosloper in Pasgeld en onze parken ook uitgevoerd kunnen worden.

Tips over groen? Laat het ons weten via [email protected]