Constantijn Dolmans

Constantijn Dolmans - Beeld: Jeroen Mooijman

Mijn primaire drijfveer om politiek actief te zijn, juist ook in Rijswijk, de stad waar ik ‘toevallig’ dertig jaar geleden ben geland, is dat we iedereen vrij laten maar niemand laten vallen.

  • 57 jaar
  • Arnhem
  • Rijswijk
  • Hij/hem

In 1985 waren de extreem-rechtse Centrum-Democraten in opkomst in Nederland. Voor een scholingsweekend over racisme en discriminatie van een liberale politieke jongerenorganisatie kopieerde ik op school pamfletten. Ik liet een kopietje per ongeluk liggen onder het kopieerapparaat en werd kort daarna bij de (katholieke) schoolleiding geroepen. Politiek activisme, hoe genuanceerd ook, het werd niet gewaardeerd…

Ik verzet me tegen bewuste en onbewuste maatschappelijke uitsluiting van mensen om de toevalligheid dat ze deel uit maken van een groep. 

“It matters not what someone is born, but what they grow to be.” 

In 1990 ben ik lid geworden van D66, omdat die ‘andere’ liberale partij voor mij toen definitief zijn geloofwaardigheid verloor om op te komen voor kansengelijkheid, klimaat en natuur en een sterke rechtsstaat voor alle mensen. Binnen D66 heb ik ervaren dat alle leden ertoe doen; mee-doen; mee-denken; mee-beslissen. D66 als vereniging van mensen staat voor ook mijn eigen vrijzinnig-democratische idealen. Een partij die voortdurend op zoek is, niet bang is om te twijfelen en tegelijkertijd gericht op een rechtvaardige samenleving, ook voor mensen buiten de eigen ‘bubble’ en voor toekomstige generaties.

De kansen, tegelijkertijd uitdagingen, voor Rijswijk zijn om een veilige, prettige en groene leefomgeving, en goede sociale en culturele voorzieningen te combineren met bedrijvigheid en werkgelegenheid. De parken en ecologische structuur in Rijswijk verder ontwikkelen, de Plaspoelpolder verder te integreren in de stad; de goede basis van ons verenigingsleven met veel vrijwilligers; dat verder uitbouwen biedt kansen voor onze huidige en toekomstige inwoners voor een leefbare en veilige woon- en werkomgeving. Een stad die bruist!

De Plaspoelpolder bij de stad betrekken als een fijne plek om te wonen, werken en je vrije tijd door te brengen; het verenigingsleven in Rijswijk verder versterken om de maatschappelijke samenhang verder te vergroten; en natuurlijk goed bestuur want een goede gemeentelijke organisatie is de noodzakelijke randvoorwaarde om Rijswijk nog mooier en leefbaarder te maken.

Mijn lievelingsplek in Rijswijk is allereerst mijn eigen huis en omgeving: sinds 1991 wonen we in Rijswijk prima naar onze zin in een groene omgeving, met een stadspark als verlengde voortuin, met Oud Rijswijk op loopafstand, een kwartier fietsen van het centrum van Delft en Den Haag, en dichtbij het openbaar vervoer en de snelweg. Een heerlijke plek met alles wat ik nodig heb dichtbij.

Mijn lievelingsplek in Rijswijk is allereerst mijn eigen huis en omgeving: sinds 1991 wonen we in Rijswijk prima naar onze zin in een groene omgeving, met een stadspark als verlengde voortuin, met Oud Rijswijk op loopafstand, een kwartier fietsen van het centrum van Delft en Den Haag, en dichtbij het openbaar vervoer en de snelweg. Een heerlijke plek met alles wat ik nodig heb dichtbij.