Welk groen kijk jij op uit?

Groen in de buurt

Voor gezond leven, ook in de stad, is zicht op groen en een park, recreatiegebied of open ruimte op loopafstand een belangrijke norm.
Met de groei van het aantal inwoners in Rijswijk verdient dit nóg meer aandacht.

Van boomplantdag, groen/blauwe schoolpleinen tot het beschermen van monumentale bomen tot bomen en struiken in je eigen (gevel)tuin: in Rijswijk kunnen we samen zorgen voor dit belangrijke groen voor mens en natuur.

Groei en Groen

Rijswijk krijgt meer huizen en meer inwoners. Groen hebben we nodig voor onze gezondheid en de leefbaarheid van de stad. Daarbij is de ‘3-30-300’ regel van belang: een groennorm die richting geeft aan de inrichting van onze stad.

De regel is gebaseerd op onderzoek naar het belang van bomen en groen voor je gezondheid. Het werkt als volgt: vanuit binnen zicht hebben op 3 bomen, met 30% van hun takken en/of bladeren en een park, groengebied of een open ruimte op 300 meter loopafstand.

In Rijswijk is er veel steen om ons heen. Met meer inwoners is het belangrijk dat deze regel er is en gevolgd wordt. D66 Rijswijk zet zich in dat in de plannen voor het bouwen dit wordt meegenomen.

Dat is ook in bestaande wijken belangrijk: bij het opnieuw inrichten van straten bijvoorbeeld. Dan gaan er vaak bomen verloren. We zetten ons in dat het groen – bomen en struiken – terug komt en dat er echt een verbetering is. Zowel het zicht op de bomen, het bladerdak als de looproute naar een park en het aankunnen van grote regenbuien. Een oplossing daarvoor is half open verharding op de parkeerplaatsen. Zo komt er een groenere en gezondere straat voor terug.

Groene zones

D66 Rijswijk vindt het belangrijk dat het de parken groen blijven, met ruimte voor recreatie en rustigere stukken voor de natuur. Van het Wilhelminapark tot de landgoederenzone, het Elsenburgerbos en park Overvoorde. De afspraken om niet te bouwen in deze gebieden blijven we herhalen.

#groeninenomdestad
#gezondestad
#groenestad
#platformgroeninrijswijk