D66 Rijswijk pleit voor structurele oplossing voor opvang voor vluchtelingen samen met de regio.

Beeld: Archief

In een spoeddebat op dinsdagavond stond de toekomst van het AZC in Rijswijk ter discussie. Eerder besloot de raad in oktober dat het AZC per 1 juni gesloten zou worden. Het college heeft daar uitwerking aangegeven. Die uitwerking gaat nu verder. Waarbij statushouders worden meegenomen en met het COA wordt overlegt over het goed omgaan met betrokkenen.

Betrokkenheid

Er is veel emotie over de toekomst van vluchtelingenopvang in Rijswijk. De betrokkenheid – van insprekers en briefschrijvers – is groot. D66 fractievoorzitter Elze Woudstra zei daarover: “Veel mensen hebben zich uitgesproken en staan achter het opvangen van vluchtelingen en asielzoekers. Het is goed om te zien dat het ons raakt. Het gaat tenslotte om mensen. Mensen die in lastige situaties zitten. D66 Rijswijk is van mening dat mensen die vluchten voor geweld en anderen die spoedopvang nodig hebben opvang verdienen, ook in Rijswijk.”

Kleinschalig, permanent, met regio

D66 Rijswijk gaf eerder al aan voorstander te zijn van het permanent, kleinschalig en samen met de regio opvangen van vluchtelingen en asielzoekers. In het huidige tijdsgewricht is asiel- en vluchtelingenopvang immers structureel nodig en niet iets dat tijdelijk is. Een gezamenlijk met WIJ.Rijswijk ingediende motie is in verband met de vragen van andere raadsleden aangehouden tot de raadsvergadering van 10 mei.