Terugblik op 2021

Fractievoorzitter Constantijn Dolmans reflecteert op 2021: een jaar waarop hij met gemengde gevoelens terugkijkt. Een jaar waarin we allemaal beperkt werden door COVID, hoopten eruit te komen en vervolgens weer die teleurstelling kregen.

Beeld: Jeroen Mooijman

Lastige dossiers die goed afgerond werden

“Als fractie in het afgelopen jaar kregen we lastige dossiers zoals Pasgeld Oost, het AZC en kadernota’s in het Sociaal domein die soms slecht leken af te lopen. Maar uiteindelijk kwam het toch goed”.

Pasgeld Oost – D66 fractie forceerde een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) en goede participatie van de belanghebbenden over de mogelijke ontwikkelingen in Pasgeld: een plek in Rijswijk waar een bedrijventerrein (TNO), natuur en wonen samen komen. Op basis van die MKBA hebben we een goede afweging kunnen maken als D66 fractie in het publiek belang. Pasgeld-Oost wordt niet volgebouwd en onze motie over water, mobiliteit en verkeersveiligheid in het gebied werd overgenomen. We gaan de uitvoering van de woningbouw natuurlijk nauwlettend volgen.
 
AZC – Na de zomer kwam de raad in een complexe situatie. Het contract met het Rijk over het Asielzoekerscentrum (AZC) in Rijswijk liep 1 november 2021 af. En terwijl er landelijk een tekort was aan asielopvang, koos het college aanvankelijk voor sluiting per 1 november. De inhoudelijke discussie was fel, in en buiten de coalitiepartijen, maar in een – unieke – samenwerking met oppositie partijen VVD en GroenLinks hebben we weten te voorkomen dat het AZC op zo’n korte termijn zou worden gesloten. Onze wethouder Armand van de Laar nam het dossier over en wist goede afspraken te maken met de Rijksoverheid: er kwam meer tijd om een acuut probleem te voorkomen en om het AZC gecontroleerd te sluiten in 2022.

Breed samenwerken in belang van de stad

Als coalitiepartij zijn we kritisch geweest naar het bestuur toe. We gaven het Subsidiekader Welzijn en Kadernota Jeugd en Onderwijs een ‘onvoldoende’. Het College moest terugkomen met betere plannen. Ook over het evenementenbeleid waren we niet tevreden. Met een ‘bijzondere’ coalitie van Rijswijks Belang en PvdA wisten we draagvlak te vinden om het Strandwalfestival door te laten gaan in 2022. Ontzettend belangrijk om met alle sport, cultuur en maatschappelijke organisaties de verbinding tussen mensen in Rijswijk te versterken.

Als fractie, als volksvertegenwoordigers en vanuit kaders geven en controleren, zijn we kritisch geweest maar hebben we ook constructief bijgedragen aan voorstellen die Rijswijk mooier en bruisender maken. Bij veel raadsvoorstellen: de ontwikkeling van het Havenkwartier en de Bogaard, het instellen van een woonfonds, de investeringen in de Landgoederenzone, verkeersveiligheid, het Tunneltje Haagweg, de Kadernota Schulden, de besteding van cultuur gelden vanwege Corona etcetera, hebben we als D66 fractie een belangrijke of zelfs doorslaggevende rol gehad. Op de achtergrond opererend of met moties en voorstellen op de voorgrond tredend.

Tóch een mooi jaar!

“Terugkijkend op 2021 was het toch een mooi jaar. We hebben als D66 volksvertegenwoordigers in Rijswijk, in goede samenwerking met onze wethouder, ontzettend veel bereikt voor onze stad en haar inwoners. Daar mogen we best, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, trots op zijn!”