Pasgeld Oost: natuur voorop

Gezond kunnen leven in Rijswijk vraag om aandacht voor groen. Van de parken tot de eigen tuinen, van de bermen langs de wegen tot meer ruimte voor water. Een groene omgeving om in te ontspannen met plaats voor dieren, planten en bloemen.

D66 Rijswijk wil genoeg goede en betaalbare woningen in fijne wijken, met groen en voorzieningen in de buurt (sport, cultuur, zorg en welzijn, onderwijs)

Beeld: Armand van de Laar

De gemeenteraad heeft in 2021 besloten om het voormalige kassengebied in Pasgeld Oost (deels) te bestemmen voor woningbouw. De grond waar voorheen kassen stonden en nu gras groeit is eigendom van een projectontwikkelaar. In 1999 was al besloten om hier een woonwijk te ontwikkelen. D66 Rijswijk heeft in 2021 in de raad een meerderheid gezocht en gekregen om de verdere toestemming  voor huizenbouw in Pasgeld Oost te baseren op  een goede maatschappelijke kosten-baten analyse waarin het voorstel van de werkgroep Pasgeld voor het Landschapspark is betrokken. Dat is gebeurd. 

D66 Rijswijk maakt vanuit groene en sociale idealen keuzes op basis van feiten. Het voorstel Landschapspark kwam niet goed uit de maatschappelijke kosten-baten analyse. Het zou de gemeente (en dus Rijswijkse inwoners) minimaal € 40 miljoen kosten zonder dat er geld is om de natuurwaarden in het voormalige kassengebied van Pasgeld daadwerkelijk te ontwikkelen. 
 
D66 Rijswijk heeft een meerderheid van de raad en het College ervan overtuigd dat het bouwen van woningen in Pasgeld Oost moet voldoen aan een aantal belangrijke randvoorwaarden. De natuurwaarde van het (totale) gebied moet verbeteren (plastic uit de grond!), er moet groen en klimaat adaptief gebouwd worden, de waterhuishouding moet verder op orde komen, en het verkeer mag niet vastlopen. 

Voor de huizenbouw in Pasgeld zijn de maatschappelijke kosten en baten afgewogen; de voorgenomen huizenbouw  in het voormalige kassengebied is door onze inbreng beperkt en doet nu recht aan belangen  de huidige omwonenden,  de belangen van woningzoekenden en het belang van natuurwaarden.
 
Er komt geen hoogbouw in Pasgeld Oost. En we bouwen niet in de natuur maar op een weiland waar het plastic van voormalige kassen nog uit de grond komt. De natuur ernaast, het Slagenlandschap, blijft geheel in stand en wordt verder ingezet voor waterberging. We gebruiken de kansen om de ecologische structuur in Pasgeld te verbeteren.

Want D66 Rijswijk heeft een meerderheid in de raad er van overtuigd het College de opdracht te geven elementen uit het voorstel Landschapspark mee te nemen in de uiteindelijke ontwikkeling van het voormalige kassengebied; een groene woonwijk met waterberging en ‘stapstenen’ voor de natuur op een terrein waar tot een aantal jaren geleden glazen kassen stonden. 
 
Niet bouwen in Pasgeld Oost levert qua natuur niks op, integendeel. Huidige bewoners houden misschien uitzicht op een grasveld maar dat draagt niet bij aan natuurwaarden. En dat kost de gemeenschap dan minimaal € 40 miljoen. D66 Rijswijk wil juist vooruit. Dat doen we met gepast bouwen in Pasgeld Oost. Belangen afwegen om gezond te kunnen leven in Rijswijk met aandacht voor groen en natuurwaarden.