AZC Rijswijk wordt uitgefaseerd tot 31 mei 2022

Het collegevoorstel om het AZC in Rijswijk tot uiterlijk 31 mei 2022 open te houden voor huidige bewoners is aangenomen door de Rijswijkse gemeenteraad. D66 Rijswijk is blij dat de gemeenteraad Rijswijk hiertoe heeft besloten, hiermee voorkomen we dat de bewoners van het AZC Rijswijk deze winter naar de noodopvang moeten en in het AZC kunnen blijven tot uiterlijk 31 mei 2022. Na 1 december is het AZC dicht voor nieuwe instroom.
D66 wethouder Van der Laar heeft dit in de afgelopen periode voortvarend opgepakt om tot dit afgewogen raadsvoorstel te komen. Met dit voorstel wordt er rechtgedaan aan de maatschappelijke noodzaak van opvang en de emoties van de tegenstanders van de verlenging van het AZC.

D66 Rijswijk verwacht dat de gemeenten in de regio ook hun verantwoordelijkheid zullen nemen en hun taakstelling om deze statushouders een woning te bieden daadwerkelijk invullen. Nu is het aan het COA dit voorstel te accepteren.