Wij zijn bereikbaar!

Niet alle goede ideeën worden op het gemeentehuis bedacht. De fractie van D66 hoort graag van jou wat je twijfels zijn, wat er speelt en welke goede ideeën je hebt. Dat betekent concreet drie dingen voor ons.

Beeld: Willy Hoorn

Wij zijn zelf bereikbaar – heb je vragen, twijfels of ideeën – bel of whatsapp ons op 06-16099625.

Wij zorgen ervoor dat je binnen een dag antwoord van ons hebt. Daarnaast kun je ons natuurlijk ook altijd mailen op [email protected].  Ook organiseren we elke eerste vrijdag van de maand van 14.00-15.00 een inloopspreekuur op het Huis van de Gemeente. Je hoeft daarvoor geen afspraak te maken, maar kunt gewoon bij ons langs komen.  Werkt vrijdag niet voor jou? Dan zoeken we een ander moment. 

Wij blijven ons inzetten voor een transparant en duidelijk participatieproces.

In de afgelopen 4 jaar heeft de gemeente Rhenen, bijvoorbeeld met de nieuwe Veenendaalseweg, zich ontzettend goed ingezet voor een duidelijk en transparant participatieproces. Dat betekent dat:

  • Het voor iedereen duidelijk is wat het proces is – wanneer en hoe kun je mee doen en wat wordt er met je input gedaan?
  • We pro-actief op zoek gaan naar de mening van als onze inwoners – op verschillende plekken en tijdstippen en door gebruik te maken van verschillende kanalen zoals straatenquetes, e-mails, enz.
  • Je in een vroeg stadium worden betrokken – op het moment dat jouw ideeën nog echt een impact kunnen hebben op het eindresultaat. Participatie moet echt zijn en niet alleen een vinkje zijn in het proces.

Alleen op deze manier kan de Gemeenteraad alle verschillende meningen van inwoners horen en meenemen in haar besluiten. Het is aan de Gemeenteraad om haar besluiten te nemen in het belang van alle inwoners van Rhenen – helaas betekent dat dat er altijd inwoners blijer of juist minder blij zullen zijn met de uitkomst van het participatieproces.

Wij zoeken naar innovatieve manieren om ook van de stille meerderheid te horen.

Zo hebben we ons ingezet om Rhenen Spreekt van de grond te krijgen – waar iedereen in Rhenen laagdrempelig via een online enquete zijn mening over verschillende onderwerpen kan laten horen. Wij willen ook graag een Burgerberaad opstarten om ons te helpen met de energietransitie. Een Burgerberaad bestaat uit een groep gelote burgers die op basis van uitgebreide informatie en overleg aanbevelingen doet. De deelnemers krijgen alle informatie en documenten die ze nodig hebben, ze krijgen toegang tot experts en mogen uiteindelijk met aanbevelingen komen over hoe we de energietransitie als Rhenen moeten gaan aanpakken. Door de loting bestaat deze groep uit een dwardsdoorsnede van de Rhenense samenleving. Deze inwoners moeten een duidelijke rol in het besluitvormingsproces krijgen.