“Wat bedoelen we met?” #3 – De fiets

‘De fiets op één’ – wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee en hoe gaan we dat doen? Lees het hieronder in 5 concrete punten voor Rhenen, Elst en Achterberg.

Heb je nog meer vragen over onze plannen of heb je zelf betere ideeën? Bel of whatsapp ons op 06-16099625. We bellen je binnen een dag terug.

1

Een standaard maximum verkeerssnelheid in de bebouwde kom van 30 km/uur. Want iedereen verdient het om veilig thuis te komen.

2

Elk kind moet veilig op de fiets naar school of sport kunnen. We investeren in veilige fietsroutes vanuit de verschillende wijken naar scholen en sportverenigingen. We kijken daarbij naar oversteekpunten zoals die bij Achterberg, bij de sportvelden of het viaduct, of onze fietspaden herkenbaar en logisch ingericht zijn voor allerlei soorten fietsen, minder geparkeerde auto’s bij scholen enz.

3

Elk kind op de fiets naar school of sport betekent ook dat elk kind een fiets moet hebben en de kans moet hebben om aan een sportclub mee te doen. Ook als er thuis geen geld is.

4

We maken het makkelijk om op de fiets boodschappen te doen; dat betekent ook nadenken over waar we bijvoorbeeld in het centrum nog extra fietsenstallingen moeten maken. Maar dat betekent ook dat er logische fietsroutes vanuit de wijken naar het centrum zijn – zodat het sneller is om met de fiets te gaan dan met de auto.

5

We zoeken de samenwerking met omliggende gemeentes om meer doorgaande fietsroutes te creeren. Makkelijk en veilig op de fiets naar bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug. Minder vaak oversteken en minder vaak wachten op stoplichten.