“Wat bedoelen we met?” #1 – Wonen

‘Iedereen verdient een betaalbare woning’ – wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee en hoe gaan we dat doen? Lees het hieronder in 5 concrete punten voor Rhenen, Elst en Achterberg.

Heb je nog meer vragen over onze plannen of heb je zelf betere ideeën? Bel of whatsapp ons op 06-16099625. We bellen je binnen een dag terug.

Beeld: Hans Boerkamp

1

In 2021 hebben we met de Gemeenteraad een woonvisie afgesproken. Daarin staat dat we elk jaar 85-90 nieuwe woningen willen bouwen. Daarvan moet 25% bestemd zijn voor de sociale huur en 10% voor middeninkomens (betaalbare huur- en koopwoningen). Om dat voor elkaar te krijgen moeten we slimmer en sneller bouwen: denk bijvoorbeeld aan een duurzame houten prefab woning. 

2

Er zijn veel verschillende soorten huishoudens in Rhenen – maar de meeste woningen zijn gebouwd voor het standaard gezin. Wij willen meer variatie zien in wat er gebouwd wordt. Dat kunnen bijvoorbeeld hofjeswoningen speciaal voor ouderen zijn, appartementen voor starters, tiny houses die mooi in de natuur passen, of juist een huis met veel slaapkamers voor een samengesteld gezin. Sommige huizen zullen hun tuin met de buren delen, of misschien alleen een parkeerplek voor deelauto’s hebben. Dat is even wennen, maar dat helpt ons wel vooruit. 

3

Duurzaam bouwen is vanzelfsprekend; dat zie je terug in duurzame bouwmaterialen, energiezuinige woningen, groene gevels en daken maar ook een groene leefomgeving. Door meer bomen en struiken te planten en stenen weg te halen creëren we meer ruimte voor regenwater en zorgen we voor minder overlast in hete zomers. 

4

Als we nieuwe woningen bouwen, denken we niet alleen na over duurzaamheid maar ook over mobiliteit en gezondheid. Dat betekent dat de omgeving uitnodigt om naar buiten te gaan en de auto te laten staan. We richten buurten in met speeltuintjes, groene wandelpaden en bijvoorbeeld fitnesstoestellen en zorgen voor veilige fietsroutes naar het centrum, scholen en sportverenigingen. Hierdoor stimuleren we een gezonde levensstijl en zorgen we voor meer mogelijkheden voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten. Dit is ook een vorm van preventie, en spaart op de lange termijn bijvoorbeeld zorgkosten uit.

5

We bouwen nieuwe woningen zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwde kom – zo houden we ruimte voor de natuur. Wanneer het echt niet anders kan bouwen we woningen aan de randen van de huidige kernen. De ontwerpen van die nieuwe woningen moeten goed passen bij het aanzicht en het karakter van de kernen – zeker als er voorstellen zijn om gebouwen met meerdere verdiepingen te bouwen zullen we hier heel goed naar kijken.