Terugblik op verkiezing Provinciale Staten
Na 14 dagen begint het stof iets te dalen. De statenleden zijn inmiddels benoemd en de coalitiepartners in Den Haag zijn aan het duiden wat de grote overwinning van BBB betekent. De campagnespullen zijn weer opgeruimd en we kijken lokaal tevreden terug op de avond over de vierde aanvliegroute en onze appeltjes op het station.

Lokaal in de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben we het heel goed gedaan, zelfs een kleine stijging ten opzicht van vier jaar geleden. In onze gemeente Rhenen een klein verlies. Provinciaal heeft D66 de vijf zetels kunnen behouden omdat ze maar een klein verlies hadden. Maar daar is dan ook alles mee gezegd.WAT WIILEN DE KIEZERS VAN BBB PRECIES?
Wat zegt de grote overwinning van BBB ons nu precies? Waren er nu werkelijk zoveel mensen begaan met de boeren? Volgens mij waren het vooral proteststemmen tegen de regering en de overheidsdiensten. Het zou goed zijn als dat beruchte adviesbureau van BBB uitzoekt wat hun kiezers nou precies heeft bewogen. Daar zouden we wat aan hebben.

De uitleg van Rutte dat de tegenstelling tussen de stad en het platteland te groot is, is toch oud nieuws? We weten toch al jaren dat scholen, zwembaden, busvervoer en winkels op het platteland verdwijnen? En dat Rutte voor de zoveelste keer belooft haast te maken met het oplossen van de toeslagenaffaire en met de gaswinning in Groningen, gelooft toch niemand meer?


STIKSTOF
Is de meerderheid van het parlement nog voor het ambitieuze plan voor de halvering van de veestapel? De kabinetspartijen, PvdA, Groen Links en Volt vormen nog een krappe meerderheid in de Twwede Kamer. Maar binnen het kabinet zijn wel twijfels. Toch zie ik geen andere route. Het heeft al te lang geduurd met de stikstof. Het zal lastig zijn om creatieve oplossingen te bedenken die de gelederen weer bij elkaar brengt. Ik vraag me af of flankerend beleid waarbij de verstandig boeren meer financiële ondersteuning krijgen en de grote belasters minder subsidies ontvangen, kan werken. Geld is toch vaak het meest succesvolle sturingsmechanisme. Maar zo simpel zal het wel niet zijn.


VOORUITBLIK
De polarisatie in Nederland neemt verder toe. Dat baart me het meeste zorgen. Wacht BBB hetzelfde lot als de LPF, Wilders en Forum voor Democratie? Komt er weer interne onrust, afsplitsingen en het ontwijken van verantwoordelijkheid? De eerste signalen wijzen er op dat BBB zich goed heeft voorbereid. Laten we hopen dat er op de posten mensen komen te zitten die weten dat je alleen samen verder komt. En laten we er alles aan doen dat D66 haar visionaire blik op de toekomst en het lef om problemen te agenderen behoudt, ook al krijg je daardoor niet altijd direct medestanders.


Elisabeth van Oostrum, voorzitter Rhenen en Utrechtse Heuvelrug.