Rijnbrug: Geen files meer in Rhenen

23 februari hebben de Gelderse statenleden definitief besloten om geen extra middelen in te zetten voor de verbreding van de Rijnbrug. Het mag duidelijk zijn dat wij zijn zeer teleurgesteld zijn over dit besluit.

Beeld: Hugo van Kooten


Al jaren maakt D66 zich hard voor de verbreding van de Rijnbrug van 2 naar 4 rijstroken. Dit om de fileproblematiek in Rhenen op te lossen. Het budget blijft gelukkig wel gereserveerd. Ondertussen moet een taskforce de financiële mogelijkheden (vooral een bijdrage vanuit het Rijk) onderzoeken, zodat de verbreding van de Rijnbrug alsnog plaats kan vinden.

Uit vele studies blijkt dat er geen alternatief is en dat de verbreding essentieel is om het fileprobleem op te lossen. Wij zijn er dus nog steeds van overtuigd dat de verbreding van de Rijnbrug de enige oplossing is. De Rijnbrug is bovendien ook van groot belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Niet voor niets is het verbreden van de Rijnbrug als randvoorwaarde opgenomen voor grootschalige woningbouw in de Vallei.

Onze inzet is en blijft dat een structurele oplossing van de verkeerssituatie op de Rijnbrug voorwaardelijk is voor grootschalige woningbouw. Meer woningen betekent immers meer verkeer en -zonder oplossing rondom Rijnbrug – nog meer files. We voeren de druk op bij de provincies en zorgen voor steun vanuit omliggende gemeenten. 

Dat is allemaal mooi, alleen biedt dit op de korte termijn geen oplossing voor de fileproblematiek in Rhenen. Inwoners staan teveel in de file en onze ondernemers verliezen omzet omdat klanten hen niet kunnen of willen bereiken. Nu is Rhenen het kind van de rekening en dat kan niet langer. We willen daarom met behulp van creatieve maatregelen en in samenwerking met de Provincie Utrecht als belangrijke wegbeheerder, op de korte termijn de filedruk in Rhenen verminderen. Denk aan afsluiten van oprit van de Zwarte Weg naar de Rijnbrug tijdens spitsuren, verkeer om het centrum van Rhenen omleiden, etc.

In ons verkiezingsprogramma staat bovendien ook dat we inzetten op goede OV-verbindingen en doorgaande fietsroutes naar omliggende kernen. Dit kan de filedruk wellicht wat verminderen. Ook vinden we aantrekkelijke en leefbare kernen belangrijk en daarvan is minder sprake wanneer er dagelijks files staan.

Heb je nog meer vragen over onze plannen of heb je zelf betere ideeën? Bel of whatsapp ons op 06-16099625. Wij beloven dat je binnen een dag een antwoord van ons hebt.