Energiearmoede is voor veel huishoudens een groeiend probleem. Ook voor (sport-)verenigingen leiden deze stijgende energiekosten tot zorgen.
D66 heeft daarom vragen aan het college gesteld om (sport-)verenigingen en accomodaties te ondersteunen in deze situatie.  

Beeld: Ad Snelderwaard


De huidige energieprijzen leiden ertoe dat het voor clubs en verenigingen moeilijker is om de kosten voor bijvoorbeeld verlichting, verwarming en douchen te betalen. D66 vindt de toegankelijkheid van sportclubs en verenigingen zeer belangrijk. Het mag niet zo zijn dat leden de dupe worden van deze toenemende kosten en geconfronteed worden met een contributieverhoging of activiteiten die uitvallen.

De lockdowns in de afgelopen jaren hebben ons geleerd hoe belangrijk het is voor de mentale en fysieke gezondheid van inwoners dat zij toegang blijven hebben tot sportmogelijkheden.  
D66 heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld: 
Heeft het college signalen ontvangen van sportverenigingen en – accomodaties in Rhenen dat zij nu al niet meer rond kunnen komen i.v.m. energie prijzen en/of verwachten hiermee in de komende maanden geconfronteerd te worden?  

– Zo ja, om hoeveel verenigingen gaat het? 
– Zo ja, wordt er hier door de verenigingen geopperd dat zij de contributie willen gaan verhogen?   
-Ziet de gemeente mogelijkheden om sportclubs en verenigingen te ondersteunen wanneer zij worden geconfronteerd met hogere energieprijzen?