Oekraïne: wat kan Rhenen doen?

Donderdag 24 februari 2022 zijn we opgeschrikt door Russische agressie tegen Oekraïne. Het is ontoelaatbaar dat een soeverein democratisch Europees land zonder reden wordt aangevallen en onschuldige mensen moeten vrezen voor hun leven. Vele Oekraïners slaan op de vlucht.  

Beeld: OpenClipart-Vectors

We kunnen als gemeente Rhenen de oorlog helaas niet voorkomen of stoppen, en dat voelt machteloos. Maar we kunnen wel onze steun betuigen aan het Oekraïense volk en de mensen die die op de vlucht zijn een veilig heenkomen bieden.

Vanuit Oekraïne kan uiteindelijk een vluchtelingenstroom van vijf miljoen mensen ontstaan, zegt de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR. Een deel van hen zal de grens oversteken naar de EU en ook in Nederland terecht komen. Oekraïners hebben geen visum nodig om naar Nederland te reizen.

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld om ook in Rhenen voorbereidingen te treffen voor de vluchtelingenstroom die op gang komt. Deze vragen staan hieronder en we wachten op de beantwoording door het college.

1. Heeft het college al verzoeken van de Rijksoverheid of het COA gehad om op zoek te gaan naar huisvesting voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne? Als het college dit verzoek niet rechtstreeks heeft gehad, is er dan wel een verzoek aan onze regio gedaan?  

2. Is het college voornemens hier positief op te reageren? Als er nog geen verzoek gedaan is, is het college dan voornemens positief te reageren zodra het verzoek er wel komt? Welke (on)mogelijkheden ziet het college hiertoe?

3. Op welke termijn zijn ook in Rhenen extra plekken te realiseren om de last zoveel mogelijk te delen over alle gemeenten in Nederland?

4. Kun u aangeven op welke wijzen de contacten met Vluchtelingenwerk in Rhenen verlopen als het gaat over de crisis in Oekraïne?