Digitale zaken
ook in Rhenen belangrijk

Digitalisering en weerbaarheid zijn belangrijk voor D66 Rhenen. Helaas krijgt dit thema in de media en bij andere partijen weinig aandacht. Deels is dat te verklaren, digitalisering is vaak weinig tastbaar of zichtbaar. Maar alleen de impact op ons dagelijks leven is juist enorm. Zonder dat we er bewust van zijn, maken we dagelijks gebruik van digitale oplossingen, algoritmen, data modellen, etc. Dit geldt ook voor de Gemeente Rhenen. Het uitgeven van een paspoort, rijbewijs, het registreren van gegevens in het basisregister, het doen van uitkeringen, het versturen van een afvalpas en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het is van groot belang dat de Gemeente Rhenen oog heeft voor de impact van digitalisering en de veiligheid hiervan.

Hugo van Kooten - Beeld: Soooph! Photography

‘Digitale zaken en weerbaarheid ook in Rhenen belangrijk’ – wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee en wat gaan we doen? Lees het hieronder in 5 concrete punten voor Rhenen, Elst en Achterberg.

1. Inwoners mogen nooit de dupe worden van digitalisering: Bij keuzes voor systemen en datamodellen staat het belang van inwoners altijd voorop. Geen complexe algoritmen die niemand begrijpt, maar uitlegbare processen en ondersteuning van ICT.

2. Persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt als dit echt noodzakelijk en toegestaan is. Én als dit echt niet anders kan. Het lijkt een open deur, maar vaak worden persoonsgegevens gebruikt voor diensten, terwijl dit niet noodzakelijk is voor de dienst zelf. Alternatieven zijn vaak mogelijk, zoals het pseudonimiseren of anonimiseren van gegevens.

3. Inwoners moeten ook ‘offline’ bij de gemeente terecht kunnen. Inwoners die minder digitaal zijn -bewust of onbewust- moeten evengoed op de gemeente kunnen rekenen en mogen geen nadeel ondervinden. Concreet betekent dit dat per telefoon of fysiek de gemeente bereikbaar is, dat diensten ook aangevraagd kunnen worden met een papieren formulier, etc.

4. De gemeente ontwikkelt een realistisch kijk op de digitale dreiging, handelt daarnaar en zorgt voor een digitale weerbaarheid. In het verleden is er mede dankzij D66 een CISO aangesteld voor de gemeente Rhenen. Een CISO is een medewerker die zich bezig houdt met informatieveiligheid. Dat is een goede eerste stap, maar wat ons betreft gaan we verder. Voorbeelden van cyberaanvallen op organisaties, ook gemeenten, zijn rijkelijk aanwezig. De digitale dreiging vraagt om realistische kijk, met kennis van zaken, zodat we risico’s aanpakken. Dat betekent meer regie en ambtelijke capaciteit.

5. We willen een wethouder en raadswerkgroep voor digitalisering. Dit onderwerp is niet een eenmalige exercitie, maar vraagt continue aandacht van bestuurders, ambtenaren en raadsleden. Wij willen dat het college de raad – meer dan in het verleden – informeert over de digitale weerbaarheid. Wat ons betreft komt er een wethouder voor digitalisering én vanuit de raad een werkgroep digitalisering. Wij hebben in het verleden vragen gesteld hierover en blijven dat doen.
Heb je nog meer vragen over onze plannen of heb je zelf betere ideeën? Bel of whatsapp ons op 06-16099625. Wij beloven dat je binnen 24 uur een antwoord van ons hebt.