D66 Rhenen ondertekent het Regenboog stembusakkoord

Op zaterdag 5 maart  heeft Hugo van Kooten namens D66 Rhenen het Regenboog Stembus Akkoord ondertekend. “Wij gaan voor een gemeente waar het voor iedereen fijn en veilig leven is, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt.” aldus Hugo van Kooten. “Helaas is het in onze gemeente nog niet altijd vanzelfsprekend dat je de ruimte krijgt om jezelf durven te zijn.”

Beeld: Hugo van Kooten

We zijn er heel blij mee dat dit jaar maar liefst 5 partijen het regenboog stembusakkoord hebben getekend (D66, PRGL, PvdA, CDA, CU). Alhoewel het natuurlijk ontzettend jammer is dat de VVD, Rhenens Belang, SGP en Trots/BBB niet hebben getekend, biedt het wel tekenen van maar liefst 5 partijen een mooie basis voor de komende 4 jaar. 

D66 Rhenen zal zich inzetten voor het opstellen van een breed diversiteits & inclusiviteitsbeleid voor Rhenen waar er naast de emancipatie van de LHBTIQ+ groep, aandacht zal zijn voor verschillende andere groepen inwoners die helaas nog niet altijd goed genoeg mee kunnen doen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan inwoners met verschillende religieuze achtergronden, die in armoede leven, een migratieachtergrond hebben, mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden, maar ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.