Coalitieonderhandelingen gaan van start! 

Inmiddels zijn de verkiezingen alweer anderhalve maand geleden. In die periode is er veel gebeurd, niet in het minst het onverwachte overlijden van wethouder Peter de Rooij.

De formatie in Rhenen heeft dan ook vanzelfsprekend even stil gelegen – inmiddels zijn we begonnen met de eerste fase van de formatie. Om daar te komen is als eerste Aart de Kruijf, oud-wethouder van Barneveld, op initiatief van de SGP aangesteld als informateur.

Hij heeft met alle partijen gesproken over hoe zij de verkiezingsuitslag zagen. Op 5 april heef hij het verslag van zijn verkenning aan de Gemeenteraad gestuurd. In dit advies aan de Gemeenteraad wordt voorgesteld om de onderhandelingen te starten over een coalitie met SGP (5 zetels), Rhenens Belang (3 zetels), D66 (2 zetels) en CDA (1 zetel). Deze combinatie van partijen biedt uitzicht op een college met een stevige meerderheid waarin de diversiteit van politieke stromingen in Rhenen tot zijn recht komt.
 
In de voorgestelde coalitie ziet ons fractie goede aanknopingspunten voor een succesvolle samenwerking. De brief van de verkenner is hier beschikbaar. Wij kijken vol vertrouwen uit naar de volgende fase van de onderhandelingen. Het is uiteraard voor onze fractie heel belangrijk dat er op de voor D66 belangrijke onderwerpen zoals duurzaamheid, het snel bouwen van meer betaalbare woningen en ruimte geven aan de fietser en wandelaar, resultaat geboekt gaat worden in deze mogelijke coalitie. 
 
weblink voor hyperlink: https://rhenen.raadsinformatie.nl/document/11378882/1/Eindverslag+Informatie+Rhenen+2022+definitief2+20220404