Onze portefeuille
verdeling 

Inmiddels hebben wij de eerste fractievergadering gehouden met onze nieuwe raadsleden (Caroline Folmer en Dineke Jansen) en fractievolgers (Hugo van Kooten en Jelle Bosma).  

Tijdens deze vergadering is Caroline Folmer verkozen tot fractievoorzitter. Daarnaast hebben we de portefeuilles tussen de verschillende fractieleden verdeeld. Deze verdeling is als volgt:
 
Caroline Folmer: Binnenveld, Bestuur & Financiën, Energietransitie, Sport & Bewegen, Diversiteit & Inclusie, MFG Rhenen  (Aanspreekpunt commissie Bestuur & Financiën)

Dineke Jansen: Elst, Economie, Wonen, Ruimtelijke Ordening, Passantenhaven, Dorpshuis Elst, Centrumplan Elst, Klimaatadaptatie, Participatie, Cultuur/Erfgoed, Binnenstad, Ondernemers, Regionale samenwerking (Aanspreekpunt commissie Ruimte & Economie)

Hugo van Kooten: Rhenen, Sociaal domein, Afval, Digitale dienstverlening, ICT, Impuls Post-Covid  (Aanspreekpunt commissie Samenleving)

Jelle Bosma: Achterberg, Mobiliteit, Rijnbrug