D66 scherp op ventilatie in scholen

D66 Raalte heeft onlangs vragen gesteld aan het college over de ventilatie op de scholen in de gemeente.  Uit de beantwoording blijkt dat nog niet alle scholen het binnenklimaat optimaal op orde heeft. D66 maakt zich daar zorgen over. De gezondheid van de leerlingen moet buiten kijf staan.

Weliswaar heeft de VNG  afspraken met de minister gemaakt, maar dit is slechts een begin. Op basis van deze afspraken kan elk klaslokaal een CO2-meter krijgen. Op die manier kan de leraar zien of tussen de lessen door ramen tegen elkaar moeten worden opengezet. Verder komt er een hulplijn voor scholen en een spoeddienst van experts die helpen om de ventilatie op orde te maken.

Volgens D66Raalte is dit slechts een eerste stap. Er moet nadrukkelijk gekeken worden naar structurele oplossingen voor de gezondheid van de leerlingen en het onderwijzend personeel. Ook de gemeente heeft daar een rol in. D66 blijft deze ontwikkeling op de voet volgen. D66 Raalte gaat graag met ouders en leerkrachten in gesprek. Wij willen graag van u horen of de getroffen maatregelen voldoende en optimaal zijn, zodat we samen de beste oplossing kunnen vinden voor de gezondheid van de leerlingen. Hiervoor kunt u mailen naar [email protected].