Salland kan meedenken in het landbouwmanifest van D66 en GroenLinks: hoe wordt de landbouw natuur-inclusief

D66 en GroenLinks Raalte hebben op weg naar de verkiezingen de handen ineengeslagen om de landbouw in deze regio natuur-inclusief te krijgen. Ze hebben daar een manifest voor opgesteld, maar roepen ook de samenleving op mee te denken hoe de transitie in de landbouw gemaakt kan worden.

Natuur-inclusieve landbouw is volgens de partijen om drie redenen belangrijk:

  • Het helpt om ons te verweren tegen de gevolgen van klimaatverandering
  • Het helpt om de drinkwatervoorziening in Salland op peil te houden
  • Het draagt bij aan een betere gezondheid, vooral door minder gebruik van pesticiden

Lees meer over waarom D66 en GroenLinks Raalte oproepen tot een gezamenlijk manifest.

“Hoe moet natuur-inclusieve landbouw volgens jou vorm krijgen in Salland?” vragen de partijen zich af. “Wij willen zoveel mogelijk Sallanders, agrariërs en organisaties op het gebied van duurzaamheid en landbouw oproepen om samen met ons tot tien manifestpunten te komen. Dit om de gemeente Raalte te laten weten dat we nù werk willen maken van natuur-inclusieve landbouw!”
Je kunt je ideeën mailen naar: [email protected].

Dit zijn de eerste vijf manifestpunten die D66 en GroenLinks belangrijk vinden:

1.      Gemeentelijke landbouwgrond wordt uitsluitend verhuurd aan partijen die werken op een natuur-inclusieve wijze.
2.      Een covenant tussen de gemeente, agrarische bedrijven, het waterschap, de provincie en Vitens garandeert dat Raalte geheel vrij is van herbiciden.
3.      Raalte stelt extra erfcoaches aan die agrariërs actief ondersteunen in de transitie naar natuur-inclusieve landbouw.
4.      Raalte stopt met het gebruik van pesticiden, en spant zich in om pesticiden overal in de gemeente terug te dringen.
5.      Raalte versterkt natuurwaarden in de openbare ruimte. Natuurlijke overgangen in het landschap dienen als ecologische snelwegen voor de biodiversiteit.