D66 Raalte kritisch op ‘nieuwe’ klimaatsubsidie van de gemeente Raalte: samenwerking tussen mensen op het gebied van duurzaam leven wordt niet gestimuleerd, democratisch proces wederom twijfelachtig.

De afgelopen jaren deed D66 Raalte in de gemeenteraad talloze voorstellen op het gebied van duurzaamheid. Dat was noodzakelijk, want de besturende partijen namen op dit gebied tot voor kort nauwelijks initiatief. Volgens lijsttrekker Niels Folgers juicht D66 Raalte de stappen die inmiddels door de gemeente gezet worden toe, maar daarmee is niet gezegd dat de verduurzaming van onze dorpen bij het huidige college in vertrouwde handen is: ‘Hoezeer Raalte ook nu nog achter de muziek aanloopt, wordt pijnlijk zichtbaar bij het bestuderen van de onlangs ingevoerde klimaatsubsidie.’

De huidige maatregel werd al in het najaar van 2020 voor het eerst besproken in Raalte. Dat gebeurde op initiatief van D66 Raalte, met steun van GL en de PvdA, maar de coalitie zag er geen brood in. Dat dit plan nu opnieuw uit de kast wordt gehaald, en wordt gepresenteerd zonder de initiatiefnemers te noemen, is voor D66 Raalte geen enkel punt – een goed plan is een goed plan, en duurzaamheid is geen wedstrijdje. Ook dat de maatregel niet in de laatste plaats een zorgvuldig geplande marketingactie is, bedoeld om het groene imago van de gemeente in aanloop naar de verkiezingen nog even keurig op te poetsen, hindert D66 Raalte niets. De schoen begint pas te wringen als gekeken wordt naar het beoogde effect en de intentie van de subsidie: daarvan blijft in de huidige vorm bitter weinig over.

In de oorspronkelijke vorm was de subsidie bedoeld om bewoners die een initiatief op poten probeerden te zetten daarin te ondersteunen. Op die manier stimuleert de subsidie dat inwoners hun creatieve manieren om te verduurzamen daadwerkelijk tot stand kunnen brengen. Dit levert nieuwe inzichten en inspiratie op, die vervolgens weer verder tot ontwikkeling gebracht kunnen worden.

Niels Folgers verduidelijkt: ‘Juist voor initiatieven vanuit de samenleving is in deze subsidie geen ruimte, en de nieuwe ideeën die we zo hard nodig hebben zijn evenmin welkom. De subsidie in deze vorm betekent dat op verkeerde wijze wordt omgesprongen met gemeenschapsgeld, en kon alleen worden ingevoerd door een bestuur dat de kern en omvang van de verduurzamingsopdracht niet begrepen heeft.’

Ten slotte wijs Folgers erop dat met het democratische proces, dat de afgelopen jaren in Raalte al vaker rammelde, ook ditmaal zeer onzorgvuldig is omgesprongen: ‘Het college van de gemeente Raalte voelde zich niet gehinderd een maatregel in te voeren waarvan de raadsleden die het college steunen eerder te kennen hebben gegeven er geen voorstander van te zijn. Daarmee is de wijze waarop deze maatregel is ingevoerd, illustratief voor de manier waarop de democratie in Raalte tot uitvoer wordt gebracht.’