Investeer 1.000.000 euro in het versnellen van woningbouw

Langer wachten met het aanspreken van gereserveerd geld is onverantwoord.

Een dak boven je hoofd is geen luxe, maar een basisbehoefte. Toch is de realiteit voor veel inwoners van de gemeente Raalte dat zij geen passende woning kunnen vinden: er is nauwelijks aanbod voor starters op de woningmarkt, en ook voor de oudere inwoners die kleiner willen gaan wonen geldt dat zij in Raalte geen geschikte woonruimte kunnen vinden. Hierdoor wordt de doorstroming op de huizenmarkt belemmerd, en blijft die dus in zijn geheel op slot. Inmiddels is de situatie zo dat het tekort aan woningen de komende tien jaar oploopt tot maar liefst 2000.

Dit enorme tekort heeft als gevolg dat jongeren gedwongen bij hun ouders blijven wonen, of wegtrekken uit onze gemeente. Raalte verliest op deze manier talent, en staat toe dat de vergrijzing in versneld tempo toeneemt. Ondertussen zitten ouderen op veel plaatsen vast in een te groot huis.

D66 Raalte neemt de woningnood in Raalte serieus, en heeft daarom de volgende punten opgenomen in het verkiezingsprogramma: er moeten zo snel mogelijk compacte, energiezuinige appartementen en woningen in het segment tot 200.000 euro worden gebouwd; woningeigenaren met een geschikt erf worden in staat gesteld een tiny house te plaatsen; er worden tijdelijke woningen gerealiseerd die als noodoplossing dienen tot de nieuwe bouwprocessen voltooid zijn.

Toch lijkt de omvang van de problematiek op woongebied nog niet overal binnen het gemeentebestuur te zijn doorgedrongen. De gemeente kan enorme invloed uitoefenen op de snelheid en doeltreffendheid waarmee voorgenomen beleid kan worden omgezet in opgeleverde huizen, bijvoorbeeld door bestemmingsplannen te flexibiliseren en de slimme inzet van extra ambtelijke ondersteuning. Het is daarom pijnlijk te moeten constateren dat het gemeentebestuur juist op deze gebieden momenteel nauwelijks actie onderneemt.

Binnen de gemeenteraad is afgesproken dat de reserves groot genoeg moeten zijn om ook bij aanhoudende tegenslag ruim voldoende geld in kas te houden, en terecht. Maar verantwoord financieel beleid staat niet gelijk aan het domweg oppotten van geld dat in de lokale samenleving zou moeten worden gestoken. En laat dat nu precies zijn wat de afgelopen jaren toch is gebeurd. Er is veel te veel geld gespaard – in begrotingstermen is de verhouding reserves/risico’s zoek: 4,1 in plaats van 2,0. Dat is onverantwoord: het gaat hier om publiek geld, opgebracht door de belastingbetaler. Het is dan ook zaak dat dit geld snel opnieuw wordt geïnvesteerd, zodat het terecht kan komen bij hen die daar recht op hebben: de inwoners van de gemeente Raalte.

Wat betreft lijsttrekker Niels Folgers is het duidelijk: ‘In het spaarbankboekje van de gemeente kan niemand wonen. Als we slechts één miljoen van de bijna 4.000.000 euro die de gemeente teveel heeft gespaard gebruiken om de woningmarkt vlot te trekken, zijn we in staat het bouwproces enorm te versnellen. Ik zet me de komende vier jaar keihard in voor al die huizen waarop de inwoners van onze gemeente al veel te lang moeten wachten.’