Samen met D66 naar een circulaire gemeente Raalte

Onze prachtige gemeente Raalte doet te weinig om circulariteit in de gemeente extra aan te jagen. Enkele suggesties om hierin verandering in te brengen. D66 werkt er graag aan mee. Ebel Berghuis, is kandidaat-raadslid van D66 Raalte uit Heino. In dit opiniestuk beargumenteert Ebel dat de gemeente Raalte meer moet doen om de circulaire economie aan te jagen.

D66 is voor een gemeente met een krachtig en toekomstbestendig bedrijfsleven. Wat D66 betreft is dat een circulair bedrijfsleven. Voor de gemeente Raalte de taak dit aan te jagen.  Hoe? Bijvoorbeeld door te eisen dat bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen circulariteit als uitgangspunt wordt genomen. Bijvoorbeeld door te eisen dat bedrijfspanden worden ontworpen en gebouwd met materialen die na sloop herbruikbaar zijn.  Door te eisen dat eigenaren een gebouw weghalen als het geruime tijd niet meer is gebruikt/verhuurd en er weer een schone kavel ontstaat. Door te eisen dat er alleen hernieuwbare en duurzame energie wordt gebruikt en zo veel mogelijk materiaalkringlopen zijn gesloten zijn.  Idealistisch? Welnee,  er zijn mooie voorbeelden in het land waarvan kan worden geleerd.
 
Maar de transitie naar een circulaire economie kan niet alleen op het bordje van de (gemeentelijke) overheid worden gelegd. Bedrijven moeten circulair experimenteren, nieuwe ideeën ontwikkelen en realiseren. Bedrijven moeten de gemeente laten zien wat circulair mogelijk is, wat de uitdagingen daarbij zijn en welk beleid effectief is om deze te pareren. Onmisbaar daarbij is dat bedrijven en gemeente elkaar ontmoeten.  De gemeente kan dit aanjagen door het organiseren van circulaire economietafels. Circulaire economietafels kunnen een bruikbaar instrument zijn om circulaire kennis te delen en elkaar te laten zien wat circulair mogelijk is. Technisch,  maar ook om te laten zien welke verdienmodellen daarbij kunnen worden ontwikkeld. Verwondering is een belangrijke impuls voor verandering.

Circulaire economietafels kunnen ook bijdragen aan het in kaart brengen van reststromen. Doel daarvan is samenwerking tussen bedrijven te bevorderen om deze reststromen te hergebruiken. Reststromen kunnen dikwijls gebruikt worden  voor nieuwe producten of onderdelen. Veevoer van wortelschraapsel, afvalglas waarmee smartphoneschermpjes worden gemaakt, zeep van sinaasappelschillen of plantenpotten, afgedankt rubber voor laptoptassen of meubels van koffieafval.
 
De gemeente kan de circulaire economie  aanjagen door het stellen van circulaire eisen aan bedrijventerreinen en het organiseren van circulaire economietafels. Dat is niet het bedrijfsleven voor de voeten lopen maar uitdagen. De circulaire economie biedt ondernemers veel kansen voor een toekomstbestendige strategie.
Wil je dat de gemeente Raalte de circulaire economie meer aanjaagt? Stem D66!