Statenvergadering 13 april 2022: Vertrouwen in verbeteren informatievoorziening

Bij de Statenvergadering van woensdag 13 april stond slechts één onderwerp op de agenda. We spraken over de aanbevelingen die de Noordelijke Rekenkamer heeft gegeven op basis van een onderzoek naar de informatievoorziening rond de Ring Zuid. Lees in dit artikel meer over onze inbreng.

Toekomstig beeld van het Julianaplein - Beeld: Aanpak Ring Zuid

Eens met aanbevelingen

Vorige week kwam in de Statencommissie al het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer aan bod naar de informatievoorziening rond de aanpak van de Ring Zuid in de stad Groningen. Op basis van dit onderzoek beveelt de rekenkamer aan afspraken vast te leggen over de informatievoorziening rondom grote projecten en de besluitvorming over zogenaamde ‘Wob-verzoeken’ te optimaliseren. D66 kan zich vinden in deze aanbevelingen en heeft hier daarom mee ingestemd.

Adequate beantwoording van vragen

De fractie van Groninger Belang stelde via een amendement voor een derde aanbeveling toe te voegen, namelijk dat vragen van Statenleden altijd adequaat moeten worden beantwoord. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’Het is niet moeilijk om het hiermee eens te zijn, maar er is altijd discussie over mogelijk wanneer informatie goed genoeg is. Wij zijn van mening dat het College veel inspanningen heeft verricht om ons van adequate informatie te voorzien rond de Ring Zuid. Daarnaast is het ook begrijpelijk dat bij grote projecten als deze vanwege de belangen die er spelen niet altijd volledige openbaarheid kan worden geven.’’ Uiteindelijk heeft D66 daarom besloten het amendement niet te steunen. Wij hebben er vertrouwen in dat gewerkt zal worden aan een voortgaande verbetering van de informatievoorziening over, en de controle op de uitvoering van grote projecten door de provincie.

Meer over deze Statenvergadering

De gehele Statenvergadering is terug te kijken via deze link. De uitslagen van de stemmingen zijn hier te vinden.