‘Het zout in de pap of een scheur in de muur?’

Op vrijdag 10 september heeft D66 samen met de Partij van de Arbeid een werkbezoek gebracht aan Winschoten en omgeving. We hebben hier met omwonenden gesproken over de zorgen die zij hebben rondom de zoutwinning in het gebied. Bewoners van het Lanengebied en Zuiderveen hebben zich verenigd in de Stichting Bewonersbelangen om zo een goede gesprekspartner te vormen voor onder andere de gemeente, de provincie en het Rijk.

Eén van de zoutwinninglocaties in de omgeving, bij Westerlee - Beeld: Eigen foto

Onzekerheid en zorgen
over de winning

We begonnen het werkbezoek met een toelichting op het verleden, het heden en de toekomst van de zoutwinning door de voorzitter van de bewonersstichting. Daarbij hebben we onder andere gesproken over de onderlinge afstanden tussen de cavernes, het afsluitingsproces en de afwikkeling van de schade. Hierover hebben de bewoners veel vragen, ook als het gaat om adequaat toezicht door de verantwoordelijke partijen. Meer transparantie en betere communicatie is volgens de omwonenden van groot belang.

Afstand tussen
de cavernes

Vervolgens hebben we op de fiets de omgeving verkend en een aantal zoutwinningslocaties bekeken. Voorafgaand aan het bezoek had de stichting met vlaggetjes gemarkeerd hoe de ondergrondse cavernes bij benadering liggen ten opzichte van elkaar. Met name de beperkte veiligheidsbuffer tussen de cavernes vormt een belangrijk punt van zorg. Ook hebben we gekeken bij een potentiële nieuwe zoutwinningslocatie in Winschoten. Afsluitend hebben we nagepraat en besproken welke rol we hier als politieke partijen zowel lokaal als provinciaal in kunnen spelen.

Blijvend onder de
aandacht brengen

Onze fractie heeft het bezoek aan het gebied en de uitgebreide toelichting door de omwonenden als zeer verhelderend ervaren. Wij begrijpen de zorgen van de inwoners en zullen dit politiek blijven aankaarten. Daarbij hebben we afgesproken met de Stichting Bewonersbelangen in contact te blijven over nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen of andere vragen die zowel bij hen als ons opspelen.