Geef duidelijkheid over nieuwe aanvragen subsidieregeling aardbevingsgebied

Onze fractie wil weten wanneer inwoners uit het aardbevingsgebied die de subsidie voor woningverbetering en -verduurzaming onlangs misliepen, alsnog een aanvraag kunnen indienen. Wat ons betreft moet de onzekerheid die hierover nu leeft onder bewoners worden weggenomen. Daarom stellen we schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Laat inwoners weten waar ze aan toe zijn

Vorige week heeft de staatssecretaris van Mijnbouw aangekondigd het budget voor de subsidieregeling zodanig te verhogen dat iedereen die daar recht op heeft een aanvraag kan doen. Statenlid Peter Gerrits: ‘’Uiteraard zijn we daar blij mee en was dat wat ons betreft ook de enige juiste beslissing. Wel vraagt D66 om duidelijkheid over wanneer en op welke manier mensen die nu buiten de boot vielen een nieuwe aanvraag kunnen doen. Deze inwoners willen namelijk graag weten waar ze aan toe zijn.’’ Daarbij moet ook worden gekeken of het nodig is meerdere aanvraagmomenten te organiseren, bijvoorbeeld zodat aannemers in de regio het werk beter kunnen verdelen en plannen.

Onafhankelijke beoordeling vorige procedure

Uit recente berichtgeving blijkt dat de aanvraag van de subsidie twee weken geleden niet geheel is verlopen zoals vooraf door uitvoeringsorganisatie SNN werd aangekondigd. ‘’Het is goed als daarover helderheid komt. Wat ons betreft wordt de werkwijze onafhankelijk beoordeeld, zodat hieruit lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst,’’ aldus Peter. De beantwoording van de schriftelijke vragen wordt binnen enkele weken verwacht.

Appingedam - Beeld: Stella Dekker Fotografie