Doe Groningers in het aardbevingsgebied recht

In de afgelopen week is tweemaal duidelijk geworden hoezeer de gaswinning nog dagelijks een negatieve hoofdrol speelt in onze provincie. In een extra Statenvergadering heeft D66 aangegeven dat de voorgenomen verhoging van de gaswinning en het te lage subsidiebudget voor ons niet acceptabel zijn.

Extra gaswinning en onvoldoende subsidie

Ten eerste maakte de minister van Economische Zaken en Klimaat vorige week bekend dat de gaswinning uit het Groningenveld dit jaar bijna dient te worden verdubbeld naar 7,6 miljard kuub. Daarnaast ontstond er afgelopen maandag een stormloop op de subsidie voor verbetering en verduurzaming van woningen, waarbij mensen soms urenlang tevergeefs in een (digitale) wachtrij hebben gestaan. Wat D66 betreft moet de Rijksoverheid zich houden aan gemaakte gaswinningsafspraken en met voldoende subsidiegeld over de brug komen.

Houd vast aan
gedane beloftes

Dat méér gas moet worden gewonnen uit het Groningenveld wordt gedeeltelijk veroorzaakt door extra vraag naar Gronings gas uit Duitsland, maar ook door de vertraging van de stikstoffabriek in Zuidbroek. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’Daarom heeft D66 al vorig voorjaar gewaarschuwd voor mogelijke vertraging, als gevaar voor de verdere afbouw van de gaswinning. Dat mede door deze vertraging de winning nu vrijwel verdubbeld moet worden, is een nauwelijks te verteren teleurstelling voor Groningen.’’ D66 is voor een betrouwbare overheid waar inwoners op kunnen rekenen. Daarom roepen wij met meerdere andere partijen op het besluit tot verhoging van de gaswinning terug te draaien en zo de beloften aan Groningen na te komen.

Vergroot het subsidiebudget

Juist door de onzekerheden rondom de gaswinning en versterkingsoperatie hebben veel Groningers onderhoud aan hun woning uitgesteld. Hiervoor is een subsidieregeling in het leven geroepen waarmee bewoners van het aardbevingsgebied aanspraak maken op tienduizend euro om hun huis te verbeteren en verduurzamen. Er is echter onvoldoende budget beschikbaar om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. ‘’De ratrace van afgelopen maandag die daardoor ontstond is beschamend. Inwoners zaten niet alleen de hele dag achter hun computer – vaak tevergeefs – maar vooral ouderen stonden de hele dag in de kou voor hun gemeentehuis,’’ benoemt Peter de schrijnende situatie. In een motie (pdf) op ons initiatief hebben we daarom het College verzocht er bij de nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw op aan te dringen het budget zodanig te vergroten dat alle huishoudens in Groningen die daar recht op hebben, de subsidie kunnen ontvangen.