Liever meer woningen dan parkeerplaatsen

Beeld: Rechtenvrij

Deze maand velt de Raad haar definitieve oordeel over de voorgestelde nieuwe Parkeernormen. Hier lichten we even toe waar het om draait.

Nieuwe cijfers

Allereerst wordt er doorlopend onderzoek gedaan naar wat de parkeerbehoefte is in Nederland, uitgesplitst naar type woonomgeving (stad, dorp, buitengebied, industrie etc.), type woningen (villa’s, hoogbouw, rijtjeswoningen, etc…) en eventuele eigen parkeergelegenheid (garage, oprit). Dit doet het CROW. Zij publiceren met enige regelmaat nieuwe cijfers… maar ook….

Nieuwe inzichten

Het CROW heeft sinds de laatste versie van onze parkeernormen ook nieuwe inzichten ontwikkeld. Zo zijn de auto’s van tegenwoordig steeds breder dan eerst. En ook realiseren ze zich dat bijvoorbeeld een garage minder vaak gebruik wordt om te parkeren, zeker als er ook een oprit voor ligt. En ze houden er tegenwoordig rekening mee als de voordeur alleen via de oprit te bereiken is: je moet tenslotte wel met rollator of rolstoel langs je auto naar binnen kunnen!

Sociale woningbouw

Niet alleen het CROW heeft nieuwe inzichten: ook de woningbouwcorporaties hebben aangeklopt met een verzoek. Zij kwamen dit zelfs toelichten in de raadsvergadering. De hoeveelheid parkeergelegenheid die zij moeten maken voor nieuwe sociale woningbouw is te veel, zo blijkt uit ervaring. Zij moeten volgens de oude normen te veel parkeerplaatsen regelen, die vervolgens niet verhuurd worden. Dat is natuurlijk zonde: dat geld kan beter besteed worden aan meer en/of goedkopere woningen. Het college stelt voor om de ruimte voor de onbenutte parkeerplaatsen wél te reserveren, maar vervolgens in te richten met groen. Zo wordt onze gemeente groener, en mocht het nodig zijn, is de parkeercapaciteit uit te breiden.

Ruimte maken

Dan is er nog de grootste verrassing in de nota: het oprekken van de maximale afstand tot parkeergelegenheid in nieuwbouwwijken. D66 kan zich in deze maatregel vinden, omdat we onze wijken inrichten volgens de STOP-vuistregel: De prioriteit gaat uit naar ruimte voor achtereensvolgens Stappen (voetgangers), Trappen (fietsers), Openbaar Vervoer en daarna pas de Personenauto’s. Het is belangrijker dat langzaam verkeer veilig is, dan dat iedereen een auto pal voor de deur kan parkeren. Bijkomend voordeel is dat er zo óók meer ruimte voor groen overblijft.