Opvang Oekraïense vluchtelingen

Wij zijn geschrokken en geschokt door de oorlogsverklaring door Poetin en de daaropvolgende inval van Rusland in Oekraïne. Met afschuw zien wij het enorme leed dat veroorzaakt wordt. Het onvoorstelbare is werkelijk geworden: oorlog in Europa.

Oekraïners moeten vrezen voor hun leven in hun vaderland. Vele Oekraïners vluchten naar een veilig heenkomen, ook binnen andere landen in Europa. De laatste berichten zijn dat er op dit moment al enkele miljoenen Oekraïners op drift zijn. Het is belangrijk om in een crisissituatie als deze als Oisterwijkers, Nederlanders en Europeanen onze medemenselijkheid te tonen en vluchtende Oekraïners een veilige plek te bieden.

Staatssecretaris Van der Burg heeft op 25 februari 2022 uitgesproken uitzonderingen te maken voor vluchtende Oekraïners en huisvesting te bieden wanneer Oekraïense vluchtelingen hierom vragen. Het kabinet is op zoek naar locaties waar Oekraïense vluchtelingen kunnen worden opgevangen en is al in overleg met een aantal gemeenten.

Het COA heeft aangekondigd dat zij 2000 extra opvangplekken verspreid over het land zal realiseren. Al het overige en al wat meer nodig is, is aan de gemeenten om te organiseren.

Vragen

1. Is het College bereid om Oekraïense vluchtelingen in Oisterwijk op te vangen en met spoed met de staatssecretaris in overleg te gaan over geschikte locaties?

2. Op welke wijze bereidt de gemeente Oisterwijk zich voor op de komst van vluchtelingen uit de Oekraïne

3. De Oekraïners die al in Oisterwijk of Brabant zijn of nog naar Brabant komen, hebben waarschijnlijk behoefte aan ondersteuning en informatie. Bijvoorbeeld over hun recht op opvang, de coulance die de Rijksoverheid op dit moment hanteert met betrekking tot het verblijfsrecht (het zogenaamde besluit- en vertrekmoratorium), toegang tot juridische dienstverlening of om in contact te komen met instanties zoals vluchtelingenwerk. Is het College bereid om deze mensen te helpen waar nodig?

4. Uit eerder onderzoek van Follow the Money bleek dat meer dan honderd gemeenten in Nederland gas afnemen van de Russische leverancier Gazprom. Behoort de Gemeente Oisterwijk tot deze groep gemeenten en zo ja, is het college bereid om dat contract open te breken en te beëindigen?

Gezien de urgentie zien wij de antwoorden op deze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groeten,
Sharon Kroon