Wonen

De Provinciale Statenvergadering op 10 oktober start met een korte agenda met een serie hamerpunten. De Statenleden weten er toch een lange, maar gezellige discussiemiddag van te maken. Aan het einde van de middag werd bij de stemmingen duidelijk wat dat allemaal opgeleverd heeft.

Regelmatig wordt er in Provinciale Staten gesproken over de veiligheid van de provinciale wegen. Een zeer ernstig ongeluk op de N203 tussen Uitgeest en Limmen is de trieste aanleiding voor Statenlid Marcel Steeman om daar ook nu weer vragen over te stellen aan het college. Hij vraagt het college om concrete acties.

De Provinciale Statenvergadering op 10 oktober start met een korte agenda met een serie hamerpunten. De Statenleden weten er toch een lange, maar gezellige discussiemiddag van te maken. Aan het einde van de middag werd bij de stemmingen duidelijk wat dat allemaal opgeleverd heeft.

Regelmatig wordt er in Provinciale Staten gesproken over de veiligheid van de provinciale wegen. Een zeer ernstig ongeluk op de N203 tussen Uitgeest en Limmen is de trieste aanleiding voor Statenlid Marcel Steeman om daar ook nu weer vragen over te stellen aan het college. Hij vraagt het college om concrete acties.

Afgelopen vrijdag, 10 juni, heeft Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof de richtinggevende landelijke doelen voor stikstofreductie in Nederland gepresenteerd. De plannen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied omvatten ambitieuze en ingrijpende – maar noodzakelijke doelen. De Provincies zijn aan zet om uitvoering aan de plannen te geven door middel van de gebiedsgerichte aanpak.

Afgelopen vrijdag, 10 juni, heeft Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof de richtinggevende landelijke doelen voor stikstofreductie in Nederland gepresenteerd. De plannen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied omvatten ambitieuze en ingrijpende – maar noodzakelijke doelen. De Provincies zijn aan zet om uitvoering aan de plannen te geven door middel van de gebiedsgerichte aanpak.

Toont 10 van 10