D66 Noord-Holland pleit voor snelle duidelijkheid over stikstofreductie in Noord-Holland

Afgelopen vrijdag, 10 juni, heeft Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof de richtinggevende landelijke doelen voor stikstofreductie in Nederland gepresenteerd. De plannen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied omvatten ambitieuze en ingrijpende – maar noodzakelijke doelen. De Provincies zijn aan zet om uitvoering aan de plannen te geven door middel van de gebiedsgerichte aanpak. D66 pleit voor snelle duidelijkheid in Noord-Holland en heeft bij monde van fractievoorzitter Amélie Strens schriftelijke vragen gesteld.

Eindelijk aan de slag

In de Brief van Minister van Natuur en Stikstof van der Wal (VVD) bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied is een veelbesproken kaart opgenomen waarin de doelen per gebied zichtbaar zijn. Echter, anders dan deze kaart en richtinggevende doelen is er nog veel onduidelijk. Woordvoerder Stikstof en Natuur en fractievoorzitter Amélie Strens stelt: ‘’D66 is blij dat het Rijk na 30 jaar ‘pappen en nathouden’ nu eindelijk aan de slag gaat met de stikstofproblematiek. Het is nu aan de Provincie om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan de partijen in de gebieden’’.

Emissie omlaag

In de vragen poogt D66 Noord-Holland vooral duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken in de specifieke gebieden waarin de Provincie aan de slag zal gaan. Voor D66 is het belangrijk dat de Provincie per gebied scherp heeft wat de situatie is en welke bronnen van stikstofuitstoot aanwezig zijn. Op basis hiervan kan de Provincie dan aan de slag om de emissie van stikstof omlaag te brengen. Om alles duidelijk inzichtelijk te maken, heeft D66 de gedeputeerde gevraagd een specifieke kaart voor Noord-Holland in de beantwoording van de vragen op te nemen.