D66 Noord-Holland

De Provinciale Statenvergadering op 10 oktober start met een korte agenda met een serie hamerpunten. De Statenleden weten er toch een lange, maar gezellige discussiemiddag van te maken. Aan het einde van de middag werd bij de stemmingen duidelijk wat dat allemaal opgeleverd heeft.

De Provinciale Statenvergadering op 10 oktober start met een korte agenda met een serie hamerpunten. De Statenleden weten er toch een lange, maar gezellige discussiemiddag van te maken. Aan het einde van de middag werd bij de stemmingen duidelijk wat dat allemaal opgeleverd heeft.

Regelmatig wordt er in Provinciale Staten gesproken over de veiligheid van de provinciale wegen. Een zeer ernstig ongeluk op de N203 tussen Uitgeest en Limmen is de trieste aanleiding voor Statenlid Marcel Steeman om daar ook nu weer vragen over te stellen aan het college. Hij vraagt het college om concrete acties.

Afgelopen vrijdag, 10 juni, heeft Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof de richtinggevende landelijke doelen voor stikstofreductie in Nederland gepresenteerd. De plannen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied omvatten ambitieuze en ingrijpende – maar noodzakelijke doelen. De Provincies zijn aan zet om uitvoering aan de plannen te geven door middel van de gebiedsgerichte aanpak.

Op 19 mei werd het Innovatie Programma Veen na 5 jaar afgesloten met een symposium in Nauerna, vlakbij het natte teelt proefveld in het Zuiderveen. Het doel was om onderzoek te doen naar natte teelt en natte veehouderij waarbij bodemdaling gestopt wordt en CO2 vastgelegd. Ook het verbeteren van het landbouw-economisch perspectief in veenweidegebied hoorde daarbij.

Regelmatig wordt er in Provinciale Staten gesproken over de veiligheid van de provinciale wegen. Een zeer ernstig ongeluk op de N203 tussen Uitgeest en Limmen is de trieste aanleiding voor Statenlid Marcel Steeman om daar ook nu weer vragen over te stellen aan het college. Hij vraagt het college om concrete acties.

Afgelopen vrijdag, 10 juni, heeft Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof de richtinggevende landelijke doelen voor stikstofreductie in Nederland gepresenteerd. De plannen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied omvatten ambitieuze en ingrijpende – maar noodzakelijke doelen. De Provincies zijn aan zet om uitvoering aan de plannen te geven door middel van de gebiedsgerichte aanpak.

Op 19 mei werd het Innovatie Programma Veen na 5 jaar afgesloten met een symposium in Nauerna, vlakbij het natte teelt proefveld in het Zuiderveen. Het doel was om onderzoek te doen naar natte teelt en natte veehouderij waarbij bodemdaling gestopt wordt en CO2 vastgelegd. Ook het verbeteren van het landbouw-economisch perspectief in veenweidegebied hoorde daarbij.

De inmiddels zestig jaar oude hoge flux reactor in Petten is aan vervanging toe. De plannen om een nieuwe reactor te realiseren op het NRG / Pallas terrein in Petten krijgen steeds meer vorm. Deze plannen bieden veel kansen voor de regionale economie. De Statenfractie van D66 ging daarom op werkbezoek om zich te laten informeren over de nieuwste ontwikkelingen in Petten.

De inmiddels zestig jaar oude hoge flux reactor in Petten is aan vervanging toe. De plannen om een nieuwe reactor te realiseren op het NRG / Pallas terrein in Petten krijgen steeds meer vorm. Deze plannen bieden veel kansen voor de regionale economie. De Statenfractie van D66 ging daarom op werkbezoek om zich te laten informeren over de nieuwste ontwikkelingen in Petten.

Toont 24 van 26