Tijdelijk een instrument minder 

De Noord-Hollandse referendumverordening is kapot. Er zitten een aantal technisch-juridische fouten en onduidelijkheden in volgens de referendumcommissie. Reden genoeg voor het college om een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen om de verordening tijdelijk buiten werking te stellen.  

Tijdelijk geen referendum mogelijk

Het voorstel om het aanvragen van een referendum tijdelijk onmogelijk te maken leverde op 13 mei een flink debat op in Provinciale Staten. Fractievoorzitter Sijmen Mülder: “Voor D66 is passende inwonerparticipatie vooraf altijd de beste manier. Echter, een referendum kán als noodrem goed dienstdoen. Wij verbazen ons over het feit dat we nu pas deze fouten ontdekken. Hoe kan het zijn we dit nu pas ontdekken?” 
  
Mülder vindt het buiten werking stellen van de verordening om deze aan te passen een slecht idee: “Schoenen gooi je niet weg voordat je nieuwe hebt”. Een voorstel van D66 om snel de technisch-juridische zaken te fixen haalde het niet. De andere partijen zijn verdeeld voorstander of tegenstander van een referendumverordening. Een aantal partijen bekijkt zelfs liever opnieuw of het referendum een geëigend instrument is voor de provinciale politiek. Eindresultaat is dat de Statenwerkgroep inwonerparticipatie de tijd neemt om hierover een advies uit te brengen. Maar de referendumverordening is nu wel helaas tijdelijk buiten werking gesteld.    

Sijmen Mülder - Beeld: KanikFotografie

PPLG

Bijna iedere vergadering komt het provinciaal programma landelijk gebied (PPLG) ter sprake. Zo ook nu weer door een door Volt aangevraagd fractiedebat over het PPLG-besluitvormingsproces.
 
Het PPLG is het belangrijkste dossier geworden in deze Statenperiode. Bijna al het landbouw- en natuurbeleid komt samen in dit omvangrijke document. Ook waterproblematiek en ander ruimtegebruik moet meegenomen worden in de gebiedsprocessen. Na vele alarmerende rapporten over de gevolgen van klimaatverandering en veel onrust in de agrarische sector moeten we vooruit met dit beleidsdocument.  

D66 heeft met verbazing gezien hoe alle moties op het eerste concept van het PPLG collectief werden weggestemd door de coalitie van BBB, VVD, PvdA en GroenLinks – met de belofte dat dit op een later moment nog besproken kon worden. Bijna een jaar verder is de conclusie van D66 dat het proces faalt en dat Provinciale Staten niet of nauwelijks wordt betrokken door de coalitie. En er is een gebrek is aan visie op dit onderwerp. Er is bij de collegepartijen zelfs onduidelijkheid over wat de hoofddoelen zijn van het PPLG. BBB ontkent bijkans dat de natuurdoelen erbij horen. Inmiddels staan alle gebiedsprocessen, natuurprogramma’s en transities stil in Noord-Holland. Daarbij komt de flinke misstap van Gedeputeerde Staten met het mislopen van miljoenen subsidies voor natuurverbeteringsprojecten.

Het is echt treurig, maar verder dan die boodschap kwamen Provinciale Staten niet op 13 mei.

Klimaatverandering staat niet op pauze

Provinciale Staten - Beeld: ConnyvS