Vertrouwenscommissie

Vertrouwenspersonen

Integriteit en veiligheid

Tijdens de Algemene Regiovergadering (ARV) van 9 juni 2018 is de eerste vertrouwenscommissie van D66 Noord-Holland benoemd. Noord-Holland is in ledenaantal de grootste regio binnen de partij. Binnen de vereniging hechten we veel waarde aan een open sfeer en cultuur, eerlijke en respectvolle onderlinge omgang en transparante processen. We willen een vereniging zijn voor iedereen die de D66 waarden en filosofie onderschrijft en zij die dat doen moeten zich welkom en op hun gemak voelen bij D66.
De vertrouwenscommissie behandelt integriteitskwesties van leden van D66 Noord-Holland. Een lid kan hier terecht wanneer dit lid zich onaanvaardbaar bedreigd, of onprettig of onheus bejegend voelt en in alle privacy en anonimiteit zijn/haar verhaal kwijt wil. Leden kunnen ervoor kiezen om zich tot slechts één vertrouwenspersoon te wenden, of de gehele commissie.
De vertrouwenscommissie wordt benoemd door de ARV. Jaarlijks legt de commissie middels een korte schriftelijke rapportage op hoofdpunten verantwoording af aan de ARV. De personen binnen de commissie worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar met de mogelijkheid tot een verlenging van één maal drie jaar. Directe contactpersoon voor de vertrouwenscommissie is de voorzitter van het regiobestuur.

Taken en verantwoordelijkheden vertrouwenscommissie

– Biedt een luisterend oor bij klachten van leden die zich niet op hun gemak en/of onveilig voelen binnen de vereniging.
– Zorgt voor de eerstelijnsopvang voor leden die melding willen maken van een integriteitskwestie of rondlopen met een dilemma, maar voor wie het een brug te ver is om de landelijke vertrouwenscommissie in te schakelen.
– Geeft advies wanneer het lid twijfelt of een kwestie zich leent voor beoordeling door de landelijke vertrouwenscommissie.
– Zoekt samen met het lid naar oplossingen en gaat na of oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren.
– Onderzoekt in samenspraak met het lid of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing.
– Geeft informatie en advies over de mogelijk te volgen procedures, zoals de interne landelijke klachtenprocedure.
– Geeft advies in vraagstukken over financiële dispensatie.

De leden van de vertrouwenscommissie hebben geen bestuurlijke of politieke ambities gedurende de periode(s) dat zij in deze hoedanigheid optreden en benoemd zijn.

Contact

De vertrouwenspersonen zijn Roelf Jan Takens en Anne-Mieke van der Vet. Zij zijn benoemd voor de periode juli 2022-2025.

Zij zijn per mail bereikbaar:
Anne-Mieke van der Vet: [email protected]
Roelf Jan Takens: [email protected]

De vertrouwenscommissie handelt conform de nieuwe EU privacy wetgeving GDPR/AVG die geldt sinds 25 mei 2018. “Informed consent” van leden met vragen en klachten is het uitgangspunt van de vertrouwenscommissie.